Browsing by Project

Showing results 21 to 40 of 388 < previous   next >
Title
Alemtuzumab Tedavisi Alan Multipl Skleroz Hastalarında Antidepresan Essitalopram Kullanımının Apoptoz Aktivasyonu Üzerindeki Etkisinin İn Vitro Olarak İncelenmesi
Aleviliğin Ortak Referanslarının Belirlenmesi
Ambalaj Üretiminde Entegre İş Yönetimi Üretim ve Yönetim Süreçleri Tasarımı Veri Toplama, Analiz, Raporlama ve Karar Destek Sistemleri Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Ana Dağıtım Üsleri İçin Yer Seçimi ve Kapasiteli Intermodal Ana Dağıtım Üssü Ağları Tasarımı
Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
Araç Verilerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Kestirimci Bakım Tahminleme ve Akıllı Yedek Parça Depo Yönetimi
Arkeolojik Kalıntı Topraklarında Bit DNA'sı Saptanması: Deneysel Yaklaşım
Asian Community from East to West
Asian Community from East to West 2
Asimetrik Liste Değiştirme Paradigmasında Beklentinin Dikkatin Kontrolüne Etkisi
Aslantaş Hidroelektrik Santralinin CFD Metodu İle Akış Analizlerinin Yapılması
ATM Menu Kişiselleştirimi ve Performans Eniyilemesi
Atomik Kalınlıklarda İki Boyutlu Organometal Halojenür Perovskitlerin ve Perovskit/Mos2 Heteroyapılarının Üretimi ve Karakterizasyonu
Bakır-İndiyum-Sülfür İnce Film Güneş Pillerinin Üretimi
Bakır-İndiyum-Sülfür Kalkoprit Yarıiletken İnce Filmlerin Fotoelektrokimyasal Güneş Pili Uygulamaları
BiGG GARAJ Yenilikçi Anadolu Projesi
Bilginin Değerinin Riske Duyarlılığa Bağlı Davranışının Farklı Yaklaşımlarla Analizi
Bilgisayar Destekli Tasarım Sürecinde Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi 2 Projesi Kapsamında Danışmanlık
Bilgisayar Destekli Tasarım Sürecinde Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Bilişsel Dijital İkizleri Kullanarak Kesici Takım Durumu İzleme ve Kalan Faydalı Ömür Tahmini