Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 60 to 79 of 363 < previous   next >
Title
Çok Çekirdekli Görev-Kritik Mikroişlemciler için Önbellek Mimari Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Çok Fonksiyonlu Anahtarlama Birimi Geliştirilmesi Projesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Çok Fonksiyonlu Yeni Latis Malzemeler Tasarlanması
Çöğünme (Toggling) Yüklemesinin Pedikül Vidalarının Çekip-Çıkarma Performansına Etkisinin İncelenmesi
Dağılımlara İlişkin Tercihlerde Başlangıç Durumunun Rolü
Darbe ve Hasara Uğramış Tabakalı Kompozitlerde Çatlak İlerlemesinin Sayısal ve Deneysel Yöntemlerle Tespiti
Delikli Kompozit Plakaların Mekanik Dayanımının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Deneysel Çalışmalar, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Yapay Sinir Ağları ile Plakalı Isı Değiştirgeci Tasarımı
Deniz Araçlarında Kesintisiz Uydu Haberleşme Amacına Yönelik Olarak Robust Kontrol Sistemi Entegresiyle KU BANT VSAT Uydu Anten Terminalinin Geliştirilmesi
Dense Spectrum Access for Energy Demand Management
Depolanabilir Basınç Beslemeli Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Analizleri
Depolanabilir Basınç Beslemeli Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Yanma Odası Analizleri Projesi Kapsamında Danışmanlık
Depremlere Karşı Psikososyal Dayanıklılık: İstanbul İlinde Hazırlıklı Olmayı Artırmaya Yönelik Bir Müdahale Çalışması
Derecelendirilmiş Kırılma İndisine Sahip Dielektrik Yapıların Tasarımı ve Fotonik Uygulamaları
Derin Öğrenme ve Evrimsel Algoritma Tabanlı Opsiyon Alım-Satım Stratejileri Eniyilemesi İçin Çok-Etmenli Bir Benzetim ve Başarım Testi Platformu Yazılımı
Derin Öğrenme Yöntemleri ile Mortalite ve Hastanede Kalma Süresinin Tahmini
Dişli Kutusu Hava Sürtünme (Windage) Kaybının Sayısal Modellemesi ve Analizi
Döner Kanat Teknoloji Merkezi Bünyesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Çalıştayı
Dönerkanat Tipinde Bir İnsansız Hava Aracıyla Otonom Yörünge Takibi ve Görüntüleme
Düşük Simetriye Sahip Periyodik ve Kuvazi-Periyodik Fotonik Yapıların Nümerik ve Deneysel Analizi