Browsing by Project

Showing results 77 to 96 of 388 < previous   next >
Title
Depolanabilir Basınç Beslemeli Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Yanma Odası Analizleri Projesi Kapsamında Danışmanlık
Depremlere Karşı Psikososyal Dayanıklılık: İstanbul İlinde Hazırlıklı Olmayı Artırmaya Yönelik Bir Müdahale Çalışması
Derecelendirilmiş Kırılma İndisine Sahip Dielektrik Yapıların Tasarımı ve Fotonik Uygulamaları
Derin Öğrenme ve Evrimsel Algoritma Tabanlı Opsiyon Alım-Satım Stratejileri Eniyilemesi İçin Çok-Etmenli Bir Benzetim ve Başarım Testi Platformu Yazılımı
Derin Öğrenme Yöntemleri ile Mortalite ve Hastanede Kalma Süresinin Tahmini
Dişli Kutusu Hava Sürtünme (Windage) Kaybının Sayısal Modellemesi ve Analizi
Döner Kanat Teknoloji Merkezi Bünyesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Çalıştayı
Dönerkanat Tipinde Bir İnsansız Hava Aracıyla Otonom Yörünge Takibi ve Görüntüleme
Düşük Simetriye Sahip Periyodik ve Kuvazi-Periyodik Fotonik Yapıların Nümerik ve Deneysel Analizi
Düzenli ve Geniş Yüzey Alanlı Grafen Tabanlı Karbon Nanoyapıların Sentezi ve Karakterizasyonu
E2E User Analytics Platform
Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft (ESPOSA)
Eklemeli İmalat İçin Kalıntı Gerilme Tabanlı Topoloji Optimizasyonu Yönteminin Geliştirilmesi (Development Of Residual Stress Based Topology Optimization Method For Additive Manufacturing)
Ekonomik Suçlarda Hapis Cezasının Kaldırılması Üzerine Doğal Deney Çalışması
Eksik Bilgi Altında Yarışma Tasarımı
Elektrikli Araç Şarj İstasyonları İçin Ekspres Şarj Noktası Yönetim Metodları Geliştirilmesi
Elektrikli Araçlar İçin Kimyasal Hidritler İle Yüksek Kinetikli Hidrojen Gazı Elde Eden Kartuj Sistemi Üretilmesi
Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG)
Elektro-Eğirme Yöntemi ile Amiloid Tabanlı Biyoaktif Membran Üretimi
Elektromanyetik Kalkanlama ve Isı Dağıtımı Uygulamalarına Yönelik Grafen Kapsüllü Parçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu