Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 88 to 107 of 363 < previous   next >
Title
Elektromanyetik Kalkanlama ve Isı Dağıtımı Uygulamalarına Yönelik Grafen Kapsüllü Parçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu
Endüstri 4.0 İçin Derin Öğrenme ile Talaşlı İmalat Gözetleme ve Tahmin Algoritmaları Geliştirilmesi
Endüstriyel Uygulamalar İçin Kablosuz Jenerik Sensör Modülü Projesi Kapsamında Danışmanlık
Enfeksiyon Hastalıkları İçin Mevsimsel Dinamiklerin ve Bakteriyel Menenjit Hastalığının Türkiye'de Dönemsel Alevlenmelerinin Matematiksel Modellemesi
Enflasyon Hedeflemesi Neden Başarılıdır?: Kredibilite ve Beklentilerin Ampirik ve Teorik Analizi
Enterprise Self-Adaptive Control Systems of Systems (SACS)
Epitaksiyel Gerginliğe ve Yön Bağımlı Özelliklere Sahip İnce Filmlerde Film/Altlık Arayüzey Denge(sizlik) Durumlarının ve Kuantum Noktalarının Oluşumunun Bilgisayar Modellemesi
Erişilebilir ve Kullanışlı İnsan-Etkileşim İspatı: Ucuz İş Gücü Çözüm Olabilir mi?
Esnek İşlemli Akış Tipi Sistemlerde Üretim Hızının Enbüyüklenmesi: Esnekliğin Getirisi, Matematiksel Modelleme ve Çözüm Teknikleri
Etkin Osteointegrasyon Amaçlı Alümina Membran ile Kaplanmış Titanyum İmplantların Üretilmesi
Farklı Anorganik Metal Halojen Perovskit İnce Filmlerin Fotoelektrokimyasal Su Hidroliz Sistemlerine Entegrasyonu ve Tandem Hücrelerin Geliştirilmesi
Farklı Lokasyonlarda, Farklı ve Çoklu Yetenek Gerektiren İşler İçeren Sistemlerde İşgücü Çizelgeleme ve Rotalama Optimizasyonu
Finans Eko-Sistemlerinin Sistemi (FESS)
Finansal Serbestleşme ve Yoksulluk
Fiziksel-Yapısal Bütünlüğünü Kaybetmiş Kültürel Mirasın (Alan ve Yapıların) Yerinde ve Orijinal Hali ile Algılanması ve Deneyimlenmesi İçin Coğrafi Konum Tabanlı Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi Araştırmaları
Flow Control: Reduced Order Modelling, Nonlinear Analysis and Control Design (FLOCON)
Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerin Temas Mekaniği Analizi İçin Analitik ve Hesaplamalı Yöntemler
Formation and Characterization of 2D Metal Carbides for EM Shielding Applications: Experimental and First Principles Computational Study
Fostering Industrial Ecology and Eco-efficiency in the Manufacturing Industry (ECOMANINDUSTRY)
Fotonların Hızının Fotonik Kristal Dalga Kılavuzları Kullanılarak Yavaşlatılması