Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 8 to 27 of 363 < previous   next >
Title
A'NATO'LIA Security Portal: Turkey and NATO@70 vs Global Threats to NATO
A, B ve C Segment Otomobiller İçin Modüler Front-End Module (Fem) Geliştirme Projesi Kapsamında Danışmanlık
Abdominal Aort Anevrizması Yırtılma Riskinin Stokastik Yöntemlerle Belirlenmesi
Açık Deniz Rüzgar Türbinlerinin Sualtı Kablo Kontrolü Projesi Kapsamında Danışmanlık
Akustik Titreşimler ile Oluşturulan İkinci Mertebe Vortekslerin Kapalı Bir Ortam İçinde Isı Transferine Etkileri
Akustoforez ile Mikroparçacık Ayıran Sistemlerin Performansını Etkileyen Faktörlerin Anlaşılması ve Çalışma Debilerinin Arttırılması
Akut Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde Foxp3 Fosforilasyonu: Matematiksel Modelleme ve Deneysel Yaklaşım
Akıllı Sinir Sistemi İmplantları
Akıllı Şebekelerde Kablosuz Algılayıcı Ağ Ömrü ve Kapsama Alanı Eniyilemesi
Akıllı Telemetri Analitiği (InTelA-Intelligent Telemetry Analytics)
Akışkan Akışları İçin Dinamik Modelleme ve Kontrol Yaklaşımları Geliştirilmesi
Alan Sınırlı Anti-Çözücü Buhar Destekli Kristalleştirme Yöntemi Kullanılarak Onlarca Mikron Kontrol Edilebilir Kalınlıklara ve Milimetre Mertebesinde Yanal Alana Sahip 2b (Ba)2(Ma)Pb2i7 ve (Ba)2(Ma)Pb2-Xbixi7 Organometal Halojenür Perovskit Tek Kristallerin Üretimi
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (“AİHSFS”) Bilgisayarlarında Kullanılmaya Yönelik FPGA VE OPENCL Tabanlı Yüksek Performanslı Yardımcı İşlemci Ünitesi Geliştirme
Aleviliğin Ortak Referanslarının Belirlenmesi
Ambalaj Üretiminde Entegre İş Yönetimi Üretim ve Yönetim Süreçleri Tasarımı Veri Toplama, Analiz, Raporlama ve Karar Destek Sistemleri Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Ana Dağıtım Üsleri İçin Yer Seçimi ve Kapasiteli Intermodal Ana Dağıtım Üssü Ağları Tasarımı
Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
Asian Community from East to West
Asian Community from East to West 2
Asimetrik Liste Değiştirme Paradigmasında Beklentinin Dikkatin Kontrolüne Etkisi