Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 213 to 232 of 361 < previous   next >
Title
Nano-Fotonik Yapıların Sezgisel Olmayan Yöntemlerle Tasarımı
Nano-Gözenekli Alümina Balistik Panel Tasarımı
Nanoakışkanlarla Zorlanmış Taşınımla Isı Transferinin Sayısal Analizi
Nanoakışkanların Titreşim Kontrollü Isı Aktarım Tüplerinde Kullanımı
Nanoselüloz Kompozitlerin Güçlendirici Olarak Depreme Dayanıklı Yapı Teknolojoisinde Kullanımı
Negatif Basınçlı Enfeksiyon Ambulansı Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Nörofibromatozis Tip 1 Tümör Doku Örneklerinde Mitokondriyel miRNA Verilerinin Analizi ve Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılma Potansiyeli Olan, Membran Bazlı, Enzimatik Olmayan Biyosensör Tasarlanması ve Test Edilmesi
Nörotransmiter İletimin Sağlanması İçin Sentetik Sinir Uçlarının Geliştirilmesi
Nötrofil Er Stresi ile Plazma ve Nötrofil Fortilin Seviyesinin, Relapsing Remitting Multipl Sklerozda Ataklarda Kortikosteroitlerin, Atak Önlemede 1. ve 2. Basamak Tedavilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Biyobelirteç Olarak Kullanımının Araştırılması
Numerical Methods for Nonlocal Problems (NUMERICS4NLP)
Ontoloji Tabanlı Uzman Sistem: Atık Yönetimi Bilgi Sistemi
Optimal Kamu Alımı İhaleleri Ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi
Oransız Kodlar Kullanılan Telsiz Ağlarda Yol Atama
Organik Yarı-İletkenlerin Teorik Karakterizasyonu ve Yeni Yüksek Performanslı Materyallerin Keşfi
Ortopedide Erken Teşhis İçin Akıllı, Pasif, Kablosuz Metamalzeme İmplantar
Osteoporotik Vakalar İçin Yeni Bir Pedikül Vida Geliştirilmesi
Otomatik Web Servisleri Yürütücüsü
Önceden İlaç Yüklenmiş PAA-PEG Bazlı Embolizan Mikroküre Tasarımı
Paraoksonaz 1 (Pon1) Genetik Polimorfizmlerinin Psödoeksfoliasyon Sendromu ve Psödoeksfoliasyon Glokomu'ndaki Rolünün Araştırılması