Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 224 to 243 of 361 < previous   next >
Title
Ontoloji Tabanlı Uzman Sistem: Atık Yönetimi Bilgi Sistemi
Optimal Kamu Alımı İhaleleri Ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi
Oransız Kodlar Kullanılan Telsiz Ağlarda Yol Atama
Organik Yarı-İletkenlerin Teorik Karakterizasyonu ve Yeni Yüksek Performanslı Materyallerin Keşfi
Ortopedide Erken Teşhis İçin Akıllı, Pasif, Kablosuz Metamalzeme İmplantar
Osteoporotik Vakalar İçin Yeni Bir Pedikül Vida Geliştirilmesi
Otomatik Web Servisleri Yürütücüsü
Önceden İlaç Yüklenmiş PAA-PEG Bazlı Embolizan Mikroküre Tasarımı
Paraoksonaz 1 (Pon1) Genetik Polimorfizmlerinin Psödoeksfoliasyon Sendromu ve Psödoeksfoliasyon Glokomu'ndaki Rolünün Araştırılması
Parçacık Sürü Optimizasyonu: Paralel ve Asenkron Uygulaması, Titiz Yakınsaklık İncelemesi ve Çoklu Robot Sistemi Üzerinde Uygulanması
Patterns of Polarization in Social Media and COVID-19 Crisis Response: A Survey of Twitter Sphere
Peridinamik Uygulamaları İçin Çözücüler
Pilot Kurtarma (Fırlatma) Anında Polikarbonat Malzemeyi, Plazma Patlayan Tel İle Kesme Yöntemlerinin İncelenmesi
Plasmonik Anten-Tek/Çift Metalli Tek Atom ve Yüksek Yüzey Dağılımlı Reaktör (Ag-M, M: Ni, Pt/Ni, Pd/Ni ) Katalizörü Kullanılarak Görünür Işık Yardımı İle Sera Gazlarını (CH4 Ve CO2) Methane Dry Reforming Reaksiyonu Aracılığı İle Düşük Sıcaklıklarda İndirgemek
Polietilen Kompozit Filmlerde Gözlemlenen Çatlak Oluşum Problemlerinin Muhtemel Sebeplerine Yönelik Çalışma
Polietilen Vanalarda Çatlak Analiz Raporu
Portatif Fetal Kalp Ritmi Ölçen Dijital Steteskop
Psödoeksfoliasyon Sendromu ve Psödoeksfoliasyon Glokomu'nda Clusterin'in ve Bağ Dokusu Büyüme Faktörü'nün (CTGF) Rolünün Araştırılması
Radar ile İnsan Sezimi, Tanıma ve Sınıflandırma
Rat Kafatasının Yüksek Ultrasonik Frekanslardaki Akustik Geçirgenliğinin Deneysel Olarak Karakterize Edilmesi