Browsing by Project

Showing results 240 to 259 of 388 < previous   next >
Title
Ontoloji Tabanlı Uzman Sistem: Atık Yönetimi Bilgi Sistemi
Optimal Kamu Alımı İhaleleri Ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi
Optoelektronik Uygulamalarda Kullanılmak Hedefiyle Rastgele ve Kare Desenli Yüzeylerde Cvd Yöntemi İle Üretilen 2b Tek Tabaka Mos2 Kristallerin Li-Tfsi Kimyasal İşlemi Uygulanarak Fotolüminesans Verimi ve Gerinim Dağılımına Etkilerinin İncelenmesi
Oransız Kodlar Kullanılan Telsiz Ağlarda Yol Atama
Organik Yarı-İletkenlerin Teorik Karakterizasyonu ve Yeni Yüksek Performanslı Materyallerin Keşfi
Ortopedide Erken Teşhis İçin Akıllı, Pasif, Kablosuz Metamalzeme İmplantar
Osteoporotik Vakalar İçin Yeni Bir Pedikül Vida Geliştirilmesi
Otomatik Web Servisleri Yürütücüsü
Önceden İlaç Yüklenmiş PAA-PEG Bazlı Embolizan Mikroküre Tasarımı
Paraoksonaz 1 (Pon1) Genetik Polimorfizmlerinin Psödoeksfoliasyon Sendromu ve Psödoeksfoliasyon Glokomu'ndaki Rolünün Araştırılması
Parçacık Sürü Optimizasyonu: Paralel ve Asenkron Uygulaması, Titiz Yakınsaklık İncelemesi ve Çoklu Robot Sistemi Üzerinde Uygulanması
Patterns of Polarization in Social Media and COVID-19 Crisis Response: A Survey of Twitter Sphere
Peridinamik Uygulamaları İçin Çözücüler
Pilot Kurtarma (Fırlatma) Anında Polikarbonat Malzemeyi, Plazma Patlayan Tel İle Kesme Yöntemlerinin İncelenmesi
Plasmonik Anten-Tek/Çift Metalli Tek Atom ve Yüksek Yüzey Dağılımlı Reaktör (Ag-M, M: Ni, Pt/Ni, Pd/Ni ) Katalizörü Kullanılarak Görünür Işık Yardımı İle Sera Gazlarını (CH4 Ve CO2) Methane Dry Reforming Reaksiyonu Aracılığı İle Düşük Sıcaklıklarda İndirgemek
Polieter Eter Keton (PEEK) İmplantların Plazma Teknolojisi İle Osseointegrasyon ve Antimikrobiyal/Yapışma Önleyici Özelliklerinin İyileştirilmesi
Polietilen Kompozit Filmlerde Gözlemlenen Çatlak Oluşum Problemlerinin Muhtemel Sebeplerine Yönelik Çalışma
Polietilen Vanalarda Çatlak Analiz Raporu
Polipropilen Malzeme Bazlı Buzlanmaz Yüzey Geliştirilmesi
Portatif Fetal Kalp Ritmi Ölçen Dijital Steteskop