Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 232 to 251 of 361 < previous   next >
Title
Paraoksonaz 1 (Pon1) Genetik Polimorfizmlerinin Psödoeksfoliasyon Sendromu ve Psödoeksfoliasyon Glokomu'ndaki Rolünün Araştırılması
Parçacık Sürü Optimizasyonu: Paralel ve Asenkron Uygulaması, Titiz Yakınsaklık İncelemesi ve Çoklu Robot Sistemi Üzerinde Uygulanması
Patterns of Polarization in Social Media and COVID-19 Crisis Response: A Survey of Twitter Sphere
Peridinamik Uygulamaları İçin Çözücüler
Pilot Kurtarma (Fırlatma) Anında Polikarbonat Malzemeyi, Plazma Patlayan Tel İle Kesme Yöntemlerinin İncelenmesi
Plasmonik Anten-Tek/Çift Metalli Tek Atom ve Yüksek Yüzey Dağılımlı Reaktör (Ag-M, M: Ni, Pt/Ni, Pd/Ni ) Katalizörü Kullanılarak Görünür Işık Yardımı İle Sera Gazlarını (CH4 Ve CO2) Methane Dry Reforming Reaksiyonu Aracılığı İle Düşük Sıcaklıklarda İndirgemek
Polietilen Kompozit Filmlerde Gözlemlenen Çatlak Oluşum Problemlerinin Muhtemel Sebeplerine Yönelik Çalışma
Polietilen Vanalarda Çatlak Analiz Raporu
Portatif Fetal Kalp Ritmi Ölçen Dijital Steteskop
Psödoeksfoliasyon Sendromu ve Psödoeksfoliasyon Glokomu'nda Clusterin'in ve Bağ Dokusu Büyüme Faktörü'nün (CTGF) Rolünün Araştırılması
Radar ile İnsan Sezimi, Tanıma ve Sınıflandırma
Rat Kafatasının Yüksek Ultrasonik Frekanslardaki Akustik Geçirgenliğinin Deneysel Olarak Karakterize Edilmesi
RSFQ Tabanlı Analog-Dijital Dönüştürücü Tasarım ve Karakterizasyonu
RSFQ Tabanlı Entegre Devre Tasarım Aracı ve Aritmetik Mantık Birimi Geliştirilmesi
Sabit Kanatlı İnsansız Hava Araçları İçin Acil Durumlara Dayanıklı Uçuş Kontrol Sistemi Geliştirilmesi
Sabit Kanatlı İnsansız Hava Araçları İçin Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici Otopilot Tasarımı
Sarıyar Hidroelektrik Santrali (HES) Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi Araştırma ve Geliştirme Projesi
Savunma Sanayi Endüstriyel Tasarım Merkezi İhtiyaç ve Gereklilik Fizibilite Çalışması
Savunma ve Sivil Sektörlerin Kullanımına Yönelik Mikroişlemci ve SoC (System on Chip) Geliştirilmesi
Savunma ve Sivil Sektörün Kullanımına Yönelik Mikroişlemci ve SoC (System on Chip) Sistemleri Geliştirme