Browsing by Project

Showing results 366 to 385 of 388 < previous   next >
Title
Yaklaşma Hızının Görsel Kontrolü: Optik Değişkenler ve Kontrol Stratejilerinin Araştırılması
Yaklaşma Hızının Görsel Kontrolünde Algısal Kısıtların Göreve, Taşıt Dinamiklerine ve Çevresel Koşullara Bağlı Değişiminin İncelenmesi
Yapay Sinir Ağlarıyla Moleküler Yapıdan Reorganizasyon Enerjisi Tayini
Yazılım Tabanlı Radyolarla Konumlama
Yeni Bir Bulaşık Makinesi Mekanik Yapı ve Ambalaj Modülünün Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Optimizasyonu
Yeni Bir Genişleyebilir İntramedüller Çivi Tasarımının Biyomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Yeni Telehandler Bomların Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi, Testi ve Yorulma Ömür Optimizasyonu Projesi Kapsamında Danışmanlık
Yeni Telehandler Bomlarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi, Testi ve Yorulma Ömür Optimizasyonu
Yenilikçi Sağlık ve Biyomedikal Teknolojileri Konusunda Danışmanlık
Yer Degiştirmenin Psikososyal Süreçleri
Yerel Olmayan Teorilerde Yerel Olan Sınır Şartları
Yerli Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici Tasarımı, Üretimi ve Kullanım Alanlarının Tespiti Hakkında Teknik Danışmanlık
Yeryüzü Modellemeleri ve Deprem Habercilerini Araştırma Amaçlı, 3 Eksenli Ultra Hassas Manyetometre Kullanarak Dünya'nın Manyetik Alanını 7/24 Gözlemleyebilecek Kayıt İstasyonu Geliştirilmesi
Yeşil Gençlik – Üniversite Kampüsleri Odaklı Yeşil Dönüşümler
Yeşil Gençlik- Üniversite Kampüsleri Odaklı Yeşil Dönüşümler
Yeşil Robotik Hücre Çizelgeleme
Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santrallerinde Kullanılmak Üzere Termofiziksel Özellikleri İyileştirilmiş Nitrat Bazlı Tuz Eriyik/Nanogözenekli Alumina Membran Kompozit Yapıların Tasarlanması
Yonga Üstü Optik Faz Kontrolü ile Terahertz Zaman-Alanı Hüzme Yönlendirmeli Fotoiletken Anten Dizisi Geliştirilmesi
Yüksek Emniyetli Mekanik Sistemlerin Güvenilirlik Optimizasyonu İçin Yeni ve Etkin Bir Güvenilirlik Tahmin Yöntemi Geliştirilmesi
Yüksek Genlikli Odaklı Ultrason (HIFU) Frekansının ve Ultrason Demedi Oluşturmak İçin Transdüser Dizin Elemanlarına Uygulanan Fazların Manyetik Rezonans (MR) Görüntülerinden Çıkarılan Doku Bilgisi ile Optimize Edilmesi