Browsing by Type Doctoral Thesis

Showing results 1 to 80 of 80
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Aerodinamik Isınmanın ve Isıl Koruma Sistemlerinin Aerodinamik Isınmaya Bağlı Termo-Kimyasal Aşınmasının İncelenmesiŞimşek, Buğra
2006Aircraft Structural Safety : Effects of Explicit and Implicit Safety and Measures Uncertainty Reduction MechanismsAcar, Erdem 
2020Akıllı ev cihazlarının dijital ikizleri üzerinden sosyal ve bilişsel beceriler kazanarak liberalleşmesi için sis bilişim ve dağıtık hesap defteri teknolojisi tabanlı bir mimari tasarımAltun, Cankal
2022Akıllı şebekelerde kablosuz algılayıcı ağların optimal kullanım planlarının geliştirilmesiSerper, Elif Zeynep
2020Akıllı şebekelerde yük şekilleme tabanlı mahremiyet koruma stratejilerinin karşılaştırmalı analiziKement, Cihan Emre
2016Bakır indiyum sülfür ince film güneş pillerinin bükülebilir ve cam alt taşlar üzerine sprey piroliz yöntemi ile üretimi Aydın, Erkan
2021Bazı HIV/AIDS modellerinin kararlılık ve çatallanma analizleriKarahisarlı, Gamzegül
1-Jan-2019Biyosensör uygulamaları için nanofotonik yapıların tasarlanmasıErim, Nur
2020Büyük veri ve akan verinin mahremiyet korumalı anonimleştirilmesiSopaoğlu, Uğur
2016Caryl Churchill lament for the university of misogyny : A Study based on the herstory of the "Witches" in Vinegar Tom, Cloud Nine, Owners and Top GirlsDinçel, Melahat Sibel
2021Cihazdan cihaza önbelleklemede kaynak tahsisi algoritması geliştirilmesiKazez, Ahmet Cihat
2023Damar içi implant materyal yüzeylerinde antitrombojenik ve antibakteriyel aktiviteyi artirmaya yönelik heparin immobilizasyonuÖzgüzar, Hatice Ferda
2021Deniz yolu üzerinde göçmen sayısı tahmini ve devriye botu rotalamasıÇevik, Fatma Çarman
1-Jan-2018Dereceli kümeler teorisinde temel teoremlerin sezgisel genişlemeleri ve başlangıç değer problemlerine bazı uygulamalarıBayeğ, Selami
2020Dinamik sosyal ağlarda akan ve çok boyutlu veri üzerinden analiz ve tahmin yapılmasıSert, Onur Can
2018Doku mühendisliği ve biyosensör uygulamaları için nanogözenekli anodize alüminyum oksit membranların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesiAltuntaş, Sevde
2022Düsük güç tüketimi ve yüksek basarim için özgün uyarlanabilir gömülü sistem ve bellek tasarimlariKoç, Fahrettin
2020Entegre fotonik cihazların tasarımına yönelik hesaplama tabanlı yaklaşımlarBor, Emre
2022Essays on child laborÖzmen, Mustafa Utku
2019Eşzamanlı kamyon yükü taşımacılık ihalelerinde konum tabanlı fiyat tahmini ve sinerji tabanlı teklif optimizasyonuOlcaytu, Evren
1-Jan-2018Fenilketonüri tanısına yönelik QTF-tabanlı kütle hassas immünosensör geliştirilmesiKaleli Can, Gizem
2016Francis tipi türbinlerin sayısal yöntemler ile tasarımı, parametre optimizasyonu ve model testlerinin sayısal altyapısının geliştirilmesiİnce, Ülkü Ece Aylı
2016Gecikmeli bir yapay sinir ağı modeli ile gecikmeli bir av-avcı modelinin kararlılık ve hopf çatallanma analizleriKaraoğlu, Esra
2020Genel müdahaleli rasgele yürüyüş süreci için asimtotik yaklaşımSevinç, Özlem
2017Genelleştirilmiş yansıtan bariyerli rasgele yürüyüş süreçlerinin incelenmesiGever, Başak
2019Görünür ve kızılötesi spektrumda metayüzey tasarım ve analiziÖzer, Ahmet
2019Gürbüz kararlılık ve gürbüz performans odaklı kontrol teorisi geliştirilmesi ve uygulamalarıKürkçü, Burak
2021Haptik destekli karma gerçeklik simülasyon ortamı geliştirilmesiAygün, Mehmet Murat
2022Harmonik radar ile elektronik devrelerin tespiti ve siniflandirilmasiİlbeği, Handan
2023Iki boyutlu metal karbürlerin kimyasal buhardan çöktürme yöntemi ile farkli alttaslar üzerinde sentezi ve karakterizasyonuÇaylan, Ömer Refet
2019İki hisse senedi ve bir yatırımcı grup içeren finansal piyasaların matematiksel modellemesi ve kararlılık analizleriBulut, Hatice
2018İki tekerlekli hareketli platform üzerindeki bir robot kolun modellenmesi ve kontrolüÖnkol, Mert
2019İnsansız hava aracı baz istasyonlarının 3 boyutlu yerseçim ve kaynak atama problemlerinin optimizasyonuÇiçek, Cihan Tuğrul
2018İnsansız hava araçları için kazanç ayarlamalı gürbüz kontrolŞahin, İsmail Hakkı
2016İşlemci yazmaçlarının güç ve güvenilirlik açısından verimsizliğinin engellenmesiEker, Abdulaziz
2021Jet uçağı ile taşınan bir faydalı yükün yapısal cevap kestirimiKaplan, Engin Metin
2022Kablosuz algilayici aglarda ag yasam süresi ve K-baglilik arasindaki iliskinin modellenmesi ve irdelenmesiÇobanlar, Muhammed
2013Kablosuz algılayıcı ağlarda ağ yaşam süresinin matematiksel programlama ile incelenmesiÇotuk, Hüseyin
2016Kablosuz algılayıcı ağlarda link seviyesinde tokalaşma için iletim güç kontrolüYıldız, Hüseyin Uğur
2015Kablosuz algılayıcı ağlarda yaşam süresi enbüyüklemesi için gezgin baz istasyonu konumlandırma eniyilemesiÇayırpınar, Ömer
2016Kablosuz algılayıcı ağların ağ ömrünü maksimize etmek için iletim gücü seviyesi ile veri paket boyunun müşterek eniyilenmesiAkbaş, Ayhan
2021Kalın plakalarda eğilme ve mod II yüklemeleri altında meydana gelen hasarın peridinamik teori ile incelenmesiYolum, Uğur
2021Kapalı-çevrim glikoz seviyesi kontrolü için piezoelektrik pompa geliştirilmesiKaçar, Alp
2018Kuvvet -Geri-Beslemeli sistemler için sağınımlı döner manyetoreolojik fren geliştirilmesiTopçu, Okan
1-Jan-2018Low power high speed computing using rapid single flux quantum circuitsRazmkhah, Sasan 
2020Maksimum-minimum operatörleriyle yaklaşımın genelleştirilmesiGökçer, Türkan Yeliz
2023Mekanik sistemlerin güvenilirlik tahmini için yeni bir güvenilirlik ekstrapolasyon yöntemi gelistirilmesiBayrak, Gamze
2023Meme kanserinin gelistirilmis makine ögrenme yöntemleri ile tespitiAkkur, Erkan
2016Metin tabanlı insan etkileşim ispatı sistemleri için insan hesaplama kullanımıKızılöz, Hakan Ezgi
2019Moleküler baskılı polimerik nanomalzemelerin optik biyotarayıcı uygulamaları için tasarım ve üretimiOluz, Zehra
2022Multimorphological zinc oxide: Synthesis and investigation of solar driven hydrogen generation and optoelectrical propertiesAbdullayeva, Nazrın
2021Mühendislik ürünü nanoparçacıkların sayı, miktar ve yapısal özelliklerinin sucul ekotoksikoloji yönünden incelenmesiTürkmen, Ezgi Uluer
2017Nano boyuttaki düşük simetrili fotonik yapılarla ayarlanabilir aygıt tasarımı ve parite-zaman simetri etkisiGiden, İbrahim Halil
2022Obstrüktif uyku apnesinin derin ögrenme kullanilarak tahmin edilmesiNasıfoğlu, Hüseyin
2017Optical resonators: Photonic nanojet and whispering gallery modeMahariq, İbrahim
2015Photonic crystals engineering for light manipulation : Low symmetry, graded index and parity time symmetryTurduev, Mirbek
2021Posterior stabilizasyon yapılmış lomber omurga için özgün bir sonlu elemanlar modelinin geliştirilmesi ve stabilizasyon sonrası biyomekanik özelliklerinin incelenmesiŞengül, Emre
2019Prostat kanserinin erken tanısına yönelik prostat spesifik membran antijeni (PSMA) tabanlı immünosensörlerin geliştirilmesi ve performanslarının karşılaştırılmasıKabay, Gözde
2016Radyo yayılım modellerinin kablosuz algılayıcı ağların yaşam süresine etkisinin incelenmesiKurt, Sinan
2017Seyreklik tabanlı sinyal geriçatım ve görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesiÇamlıca, Sedat
2020Siemens artiste lineer hızlandırıcı cihazının Monte Carlo Yöntemi kullanılarak modellenmesi ve enerjiye etki eden parametrelerin değerlendirilmesiTuğrul, Taylan
2019Simetrisi azaltılmış fotonik ortamlarda ışık dağılımınınileri düzey kontrolüYılmaz, Döne
2021Sinir ağı operatörlerinin toplanabilirliğinin incelenmesiTürkün, Can
2018Skolyoz tedavisi için akıllı implant çubuklarErbay Elibol, Fatma Kübra 
2019Spektral ayrıştırma için nanofotonik yapıların tasarlanmasıErim, Muhammed Necip
2016Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlere yönelik çok girişli çok çıkışlı modelleme ve gürbüz kontrolcü tasarımıDeveci, Onur
2021Tam kamyon yükü gönderici iş birliğinde kararlı koalisyon seçimiÖner, Nihat
2018Tasarsız ağlarda ve çok kullanıcılı çok girişli çok çıkışlı haberleşme sistemlerinde üstdüşüm kodlama kullanımıYalçın, Ahmet Zahid
1-Jan-2018Tek gecikme içeren reaksiyon-difüzyon sistemleri için hopf çatallanma analizi algoritması ve uygulamalarıKayan, Şeyma
2019Toplam süreci yardımıyla lineer olmayan operatörlerin yaklaşım özelliklerinin çalışılmasıAslan, İsmail
2019Tungsten ağır alaşımlarının yüksek gerinme hızlarında deformasyonunun deneysel ve sayısal yöntemler ile araştırılmasıHafızoğlu, Hakan
1-Jan-2017Veri madenciliği teknikleri kullanarak bir ilaç sınıflandırma çatısı gerçekleştirimiOnay, Aytun
2016Yakıt pili sistemlerinde ve akış bataryalarında kullanılmak üzere ileri enerji malzemelerinin geliştirilmesi ve test edilmesiSemiz, Levent
2019Yeni bir güç dağıtımlı sonsuz değişken oranlı transmisyon geliştirilmesiİnce, Ender
2019Yeni nesil kablosuz ağlarda kapasite ve kapsama alanı eniyilemesi için dron baz istasyonlarının kullanımıAkarsu, Alper
2017Yerel değişkenlere bağlı cebirsel türbülansa geçiş modeliÇakmakçıoğlu, Samet Çaka
2022Yogun bakim hastalarinin mortalite ve hastanede kalma sürelerinin derin ögrenme yöntemleri ile tahminiBardak, Batuhan 
2018Zaman serisi verilerinin derin yapay sinir ağları ile analizi ve eniyilemesi : Finansal tahmin algoritmalarıSezer, Ömer Berat
2017Zaman skalaları üzerinde yakınsaklık metotlarıYalçın, Ceylan
2016Zenginleştirilmiş iskelet noktaları ile verimli 2B ve 3B şekil geri getirmeŞirin, Yahya