Organization name
02.4. Department of Industrial Engineering
Parent OrgUnit
City
Ankara
Country
Turkey
City
Ankara
Description
TOBB ETÜ Endüstri Mühendisliği Programının Eğitim amaçları aşağıdaki gibidir.

Mezunlarımız:

• Üretim ve servis sektörlerinde çeşitli şirketlerde farklı pozisyonlarda endüstri mühendisleri olarak istihdam edilirler.
• Girişimci olarak kendi şirketlerini kurar veya girişimci şirketlerde rol alırlar.
• Yurtiçi ve yutdışındaki üniversitelerde lisansüstü çalışmalar yaparak akademik gelişimlerine devam ederler.

Endüstri Mühendisliği Bölümünün Eğitim Özgörevi:

“Mezunlarımızı, mal ve hizmet üreten sistemleri tasarlamak, analiz etmek, kontrol etmek ve iyileştirmek için gerekli evrensel bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip, analitik düşünme ve araştırma yapma konusunda olgunlaşmış yeteneğe sahip, ortak eğitim programı sayesinde iş dünyasını yakından tanıyan, kendisini sürekli geliştirebilen, girişimci, lider ve etik değerlere sahip Endüstri Mühendisleri olarak hazırlamak”.

Endüstri Mühendisliği Bölümünün Araştırma Özgörevi:

“Uluslararası kabul gören araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak ve iş dünyası ile toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak projeler geliştirmek”.

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2005 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir.
Country
Turkey