Organization name
04.04. Department of Political Science and International Relations
City
Ankara
Country
Turkey
City
Ankara
Description
2005 senesinde kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, çeşitli konularda lisans ve lisans üstü programlar sunmaktadır. Bölüm, lisans ve lisans üstü öğrencilerine birçok fon ve burs fırsatları tanımaktadır. Bölümde toplam on dört tam zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin araştırma bulguları, önde gelen hakemli dergiler ve diğer yayın organlarında yayınlanmaktadılar. Bölüm, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) gibi birçok ulusal ve diğer uluslararası bağışçılar tarafından finanse edilen bilimsel projelere aktif katılım sağlamaktadır. Öğretim üyeleri ayrıca düzenli olarak kamu oyu tartışmalarına katılarak kamu politikaları hakkında bilgi sağlamakta ve akademi ve politika toplulukları ile iyi ilişkiler geliştirmektedirler. Bölüm kuruluşundan bu yana bölgesel ve uluslararası konularda çeşitli akademik ve politika odaklı konferans, çalıştay ve sosyal yardım faaliyetleri düzenlemektedir.
Akademik kadro hakkında daha detaylı bilgi için;
• https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/siyaset-bilimi-ve-uluslararasi-iliskiler/akademik-kadro

Bölüm bünyesinde Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Çalışmaları ve Göç Çalışmaları olmak üzere üç yüksek lisans programı ve bir Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı bulunmaktadır. Güvenlik Çalışmaları programı bir vakıf üniversitesinde ilk defa TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü tarafından faaliyete geçirilmiştir.
Üç yüksek lisans programı;
• https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/siyaset-bilimi-ve-uluslararasi-iliskiler/lisans-ustu-programlar/15
• https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/siyaset-bilimi-ve-uluslararasi-iliskiler/lisans-ustu-programlar/16
• https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/siyaset-bilimi-ve-uluslararasi-iliskiler/lisans-ustu-programlar/25
Ve bir doktora programı;
• https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/siyaset-bilimi-ve-uluslararasi-iliskiler/lisans-ustu-programlar/23
Bölüm NATO, ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ve TÜBİTAK gibi ulusal kurumlarla birlikte terörizm, göç, Japonya, Asya-Pasifik, politik ekonomi gibi birçok farklı konu ve alanda projeler yürütmektedir.


Established in 2005, Political Science and International Relations Department in the TOBB University of Economics and Technology offers undergraduate and graduate level programs over a range of subjects. The department has generous funding opportunities and scholarships to undergraduate and graduate students. There are currently 14 full-time faculty members. The research output of the faculty members is published in prominent peer-reviewed journals and other outlets. The Department actively contributes to the scientific projects funded by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) and other national and international donors. Faculty members are also regularly involved in public discussions to inform the policy debate, and they are well connected with academic and policy communities. The Department has organized various academic and policy-oriented conferences, workshops, and outreach activities on regional and international issues.
For more detailed information about the academic staff, see:
• https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/siyaset-bilimi-ve-uluslararasi-iliskiler/akademik-kadro

The department has a master’s program in International Relations, Security Studies, and Migration, as well as Political Science and International Relations Ph.D. program. Its Security Studies MA Program is the first at a foundation university in Turkey.
Three master’s programs:
• https://www.etu.edu.tr/en/bolum/political-science-and-international-relations/lisans-ustu-programlar/15
• https://www.etu.edu.tr/en/bolum/political-science-and-international-relations/lisans-ustu-programlar/16
• https://www.etu.edu.tr/en/bolum/political-science-and-international-relations/lisans-ustu-programlar/25
And a Ph.D. program:
• https://www.etu.edu.tr/en/bolum/political-science-and-international-relations/lisans-ustu-programlar/23
The department has been carrying out projects on various topics, such as terrorism, migration, Japan, Asia-Pacific, Economy-Politic, etc., together with international institutions, such as NATO, the US Department of State, the European Union, Japanese Government, TUBİTAK, and so on.
Country
Turkey