Organization name
07.04. Department of Psychology
City
Ankara
Country
Turkey
City
Ankara
Description
Department of Psychology
The Department of Psychology at the TOBB University of Economics and Technology (TOBB ETU) has been established in 2013. Since then, the faculty is committed to generating and advancing psychological science. Department of Psychology at TOBB ETU is focused on basic science and promotion of human welfare through research involving intervention in psychology. In undergraduate and graduate programs, we aim to nurture students’ knowledge in theories, methods, and techniques of psychology; guide students in career development, enhance their employment opportunities, and increase vocational maturity by teaching academic education in the field of psychological sciences with a cooperative education model; and also cultivate in students’ professional ethics, a sense of responsibility, and cultural competence and sensitivity.


Psikoloji Bölümü
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Psikoloji Bölümü 2013 yılında kurulmuştur. O tarihten bu yana, bölümdeki öğretim üyeleri psikoloji alanında bilimsel bilginin oluşmasına ve ilerlemesi için çalışmaktadır. TOBB ETÜ Psikoloji Bölümü temel bilime ve psikolojide uygulamalar hakkındaki araştırmalar yoluyla insan esenliğinin artırılmasına odaklanmaktadır. Lisans ve lisansüstü programlarda öğrencilerin psikoloji alanındaki kuramlar, yöntemler ve teknikler konusundaki bilgisini artırmayı; psikolojik bilimler alanında bir ortak eğitim modeliyle akademik eğitim sunarak öğrencilerin kariyer gelişimini yönlendirmeyi, istihdam olanaklarını ve mesleki olgunluğu artırmayı ve ayrıca öğrencilerde mesleki etik anlayışını, sorumluluk duygusu ile kültürel yetkinlik ve duyarlılığı oluşturmayı hedeflemekteyiz.
Country
Turkey