Organization name
07.03. Department of Mathematics
Director
City
Ankara
Country
Turkey
City
Ankara
Description
Department of Mathematics
The Department of Mathematics offers the Bachelor of Science program as well as Master and Ph.D. programs to bring young, qualified and research scientists to the academic world. Our students, who are educated in undergraduate and graduate programs, have the potential to work with an interdisciplinary equipment in distinguished universities and institutions both at home and abroad.
The development of a country is closely related to the number and quality of Basic Science research. It is among the main duties of our department to contribute to the development of mathematics, which is the building block of Basic Sciences, to develop projects in this direction, to write quality articles at the international level and to educate its students with this awareness. In this context, our department’s strong academic staff makes significant contributions to improving the quality of both our Faculty and our University with its publications in internationally respected journals with a high impact factor and within the scope of Science Citation Index (SCI). Editorship in international journals, project management, national and/or international conference organizations, scientific membership and studies in important institutions such as TÜBA and TÜBİTAK are among the other important activities carried out by our department.


Matematik Bölümü
Matematik Bölümü, genç, nitelikli ve araştırmacı bilim insanlarını akademik dünyaya kazandırmak için Lisans Programının yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora programları da sunmaktadır. Lisans ve lisansüstü programlarda eğitim alan öğrencilerimiz, yurt içi ve yurt dışında seçkin üniversite ve kurumlarda disiplinler arası bir donanımla çalışma potansiyeline sahiptir.
Bir ülkenin gelişmişliği Temel Bilim araştırmalarının sayısı ve niteliği ile yakından ilgilidir. Temel Bilimlerin yapıtaşı niteliğinde olan matematiğin gelişimine katkılar sunmak, bu yönde projeler geliştirmek, uluslararası düzeyde nitelikli makaleler yazmak ve öğrencilerini de bu bilinçle yetiştirmek bölümümüzün asli görevleri arasındadır. Bu bağlamda, bölümümüzün güçlü akademik kadrosu, uluslararası saygınlığa sahip, etki faktörü yüksek dergilerde ve Science Citation Index (SCI) kapsamındaki yayınlarıyla hem Fakültemizin hem de Üniversitemizin kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Uluslararası dergi editörlüğü, proje yürütücülüğü, ulusal ve/veya uluslararası konferans organizasyonları, TÜBA ve TÜBİTAK gibi önemli kuruluşlarda bilimsel üyelikler ve çalışmalar, bölümümüzün yürüttüğü diğer önemli faaliyetler arasındadır.
Country
Turkey