Akustoforez ile Mikroparçacık Ayıran Sistemlerin Performansını Etkileyen Faktörlerin Anlaşılması ve Çalışma Debilerinin Arttırılması


Project Title/Proje Başlığı
Akustoforez ile Mikroparçacık Ayıran Sistemlerin Performansını Etkileyen Faktörlerin Anlaşılması ve Çalışma Debilerinin Arttırılması
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-06-2016
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-12-2018
 
Consultants/Danışmanlar
Barbaros Çetin,
Researchers/Araştırmacılar
Zarife Göknur Büke,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
555750.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
115M684