CdS/CdTe Hetero Nano Yapılarının Elektrokimyasal Sentezi, Elektrik ve Optik Performanslarının İncelenmesi


Project Title/Proje Başlığı
CdS/CdTe Hetero Nano Yapılarının Elektrokimyasal Sentezi, Elektrik ve Optik Performanslarının İncelenmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-10-2007
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-04-2010
 
Consultants/Danışmanlar
Ayşe Çiğdem Erçelebi,İbrahim Günal,
Researchers/Araştırmacılar
Mehmet Parlak,Zühal Küçükyavuz,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
129023.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
107T354