Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santrallerinde Kullanılmak Üzere Termofiziksel Özellikleri İyileştirilmiş Nitrat Bazlı Tuz Eriyik/Nanogözenekli Alumina Membran Kompozit Yapıların Tasarlanması


Project Title/Proje Başlığı
Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santrallerinde Kullanılmak Üzere Termofiziksel Özellikleri İyileştirilmiş Nitrat Bazlı Tuz Eriyik/Nanogözenekli Alumina Membran Kompozit Yapıların Tasarlanması
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-11-2018
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-05-2021
 
Consultants/Danışmanlar
Sadık Kakaç,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
573000.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
118M582