Yeşil Robotik Hücre Çizelgeleme


Project Title/Proje Başlığı
Yeşil Robotik Hücre Çizelgeleme
Principal Investigator/Yürütücü
Gültekin, Hakan
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-04-2016
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-04-2018
 
Researchers/Araştırmacılar
Sinan Gürel,
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK
 
Funding Program/Fon Programı
TÜBİTAK 1001
 
Amount/Destek Miktarı
243750.00
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
215M845