Project Title/Proje Başlığı
BİGG GARAJ
Principal Investigator/Yürütücü
Kızıltoprak, Mahmut Hakan
Status/Durum
Yürürlükte
Start date/Başlama Tarihi
01-09-2020
Expected Completion/Beklenen Bitiş
30-09-2022
 
 
Funding Program/Fon Programı
Üniversite Öz Kaynaklı Proje
 
OA Mandate/Açık Erişim Yetkisi
 
Amount/Destek Miktarı
912270.50
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
BİGG GARAJ