Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1368
Title: Berraklaştırılamayan Bir Kavram: Yargısal Aktivizm
Other Titles: A term that can’t be clarified: Judicial activism
Authors: Ergül, Ozan
173474
Keywords: Yargısal aktivizm
yargının sınırlılığı
Anayasa yargısı
yargısal davranış
yargısal tutum
anayasal demokrasi
Judicial activism
judicial restraint
Constitutional review of legislation
judicial attitude
constitutional democracy
Issue Date: Feb-2013
Publisher: Türkiye Barolar Birliği
Source: Ergül, O. (2013). Berraklaştırılamayan Bir Kavram  Yargısal Aktivizm . Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 104, 37–54.
Abstract: Yargısal aktivizm Anayasa Mahkemesi’nin tartışmaya açık kararlarına eleştiri yöneltenlerin sıklıkla başvurduğu bir kavramdır. Kavramı eleştiri ve değerlendirmelerde kullananlar yargısal aktivizmin nesnel bir kavram olduğu ve dolayısıyla eleştirilerinin de öznel değer yargılarından bağımsız olduğu izlenimi yaratmaktadırlar. Bu ise, eleştirinin haklı ve bilimsel açıdan doğru olduğuna inanılmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, doktrinde yargısal aktivizm kavramıyla ilgili derin bir inceleme yapılmamıştır. Bu çalışmada, yargısal aktivizmin bir yargı kararına yönelik eleştiride kullanılmasında, o eleştiriyi yapanın değer yargılarını da içselleştiren bir kavram haline dönüştüğü ileri sürülmektedir. Ayrıca, yargısal aktivizmin ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilmek için göz önünde tutulması gereken diğer bir doktrin olarak yargının sınırlılığı da incelenmektedir.
Judicial activism is a term which is used often by those who criticize the controversial judgments of the Turkish Constitutional Court. The main reason for referring to this term seems to be that it makes the impression of an objective criticism free of subjective prejudice. Therefore the critics are believed to be legitimate and accurate. However, the Turkish doctrine has not deeply surveyed the term judicial activism until recently. In this article it is claimed that the term judicial activism inherently refers to the subjective beliefs of the person using it when directing a criticism to a judicial decision. On the other hand, believing that it is impossible to conceive the term judicial activism without considering the doctrine of judicial restraint, this latter term is also studied.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/148748
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-104-1241
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1368
ISSN: 1304-2408
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.