Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1370
Title: Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Anlayışındaki Değişimler Ve Kısa Vadecilik Akımına Bir Çözüm Önerisi Olarak Sadakat Payları
Authors: Yatağan Özkan, Çiğdem
180828
Keywords: Kısa Vadecilik
Kurumsal Yatırımcılar
Sadakat Payları
Sadakat Kârları
Short Termism
Institutional Investors
Loyalty Shares
Loyalty Dividends
Issue Date: Sep-2016
Publisher: Banka ve Ticaret Araştırma Enstitüsü
Source: Yatağan Özkan, Ç. (2016). Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Anlayışındaki Değişimler Ve Kısa Vadecilik Akımına Bir Çözüm Önerisi Olarak Sadakat Payları. Batıder, 32(3), 155-189.
Abstract: Anonim şirket pay sahipleri arasında kısa vadecilik anlayışının giderek yaygınlaşması ve bunun şirket yönetimi üzerinde yarattığı baskı sonucu riskli yatırım kararlarının alınması, küresel ekonomik krizin nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Kurumsal yatırımcıların sayısının artmasıyla pay sahipleri şirket paylarına yalnızca portföylerinde bulunan bir yatırım aracı olarak bakmaya başlamış ve ortağı oldukları şirketin uzun vadeli politikalarına ilgileri giderek azalmıştır. Pay sahiplerinin dikkatini şirkete yeniden yönlendirmek amacıyla sunulan çözüm önerilerinden biri de sadakat payları olmuştur. Belirli süreyle paylarını satmaksızın elinde tutan ortaklara fazladan oy veya kâr hakkı veren sadakat payları, ilk olarak Fransa'da yasal düzenlemeye kavuşturulmuş; ardından giderek yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada sadakat payları ve kısa vadecilik akımının olumsuzluklarını ortadan kaldırmak amacıyla sunulan alternatif çözüm önerileri, Türk hukukundan örneklerle ele alınacaktır.
The progressive prevalence of short termism idea between joint stock company shareholders and taking risky investment decisions as a result of its pressure on the company's management is considered as one of the reasons of the global economic crisis. With the increase in the number of institutional investors, shareholders have started to consider their shares only as an investment instrument in their portfolio and their interest in the company's long term policy has gradually decreased. One of the solutions offered to refocus attention of shareholders to the company has been "loyalty shares". Loyalty shares, which can be describedas granting some extra vote or share profits to shareholders who hold their shares for a certain time period without selling, have gained legal status first in France, then have become widespread. In this work, loyalty shares and alternative solution offers that are served to eliminate the disadvantages of short termism have been examined with models in Turkish legal system.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/205329
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1370
ISSN: 1300-1396
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.