Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1372
Title: Roma Halkının İki Özgürlük Kalesi: "Provocatio ad populum" ve "Tribunus plebis"
Authors: Küçük, Eşref
110938
Keywords: Provocatio ad populum
tribunus plebis
roma cumhuriyet dönemi
cumhuriyet krizi
patricius-pleb mücadelesi
Provocatio ad populum
tribune of the plebs
roman republic
crisis of the republic
struggle of patricians and plebeians
Issue Date: 2015
Publisher: Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Source: Küçük, E. (2015).Roma Halkının İki Özgürlük Kalesi:“Provocatio ad populum” ve “Tribunus plebis”. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 127-142
Abstract: Roma cumhuriyet döneminde, halkı oluşturan sınıflar olarak patricius ve pleb'ler arasındaki sosyal ve siyasal mücadele insan hakları tarihinde önemli bir yer tutar. Pleb sınıfının siyasal ve hukuksal mücadele araçlarından tribunus plebis'lik makamı ve provocatio ad populum kurumu özellikle önemlidir.Provocatio ad populum Roma vatandaşları için yargısal güvence sağlarken, tribunus plebis'ler sınıf haklarının korunmasına katkı sağlamışlardır. Ünlü tarihçi Titus Livius, bu kurumları Roma halkının "iki özgürlük kalesi" (duas arces libertatis) olarak adlandırmıştır.
In the Roman republic, social and political struggle of the orders between the patricians and the plebeians which form the people has an important place in history of human rights. The institutions of tribune of the plebs and provocatio ad populum are especially important as political and legal instruments in struggle of the plebeian class.As provocatio ad populum provides judical protection for the Roman people, tribune the plebs supports class rights.The famous historian Titus Livius called these institutions “two bulwarks” (duas arces libertatis) of Roman people.
Description: Bu makale “II Seminario Eurasiatico di Diritto Romano (II. Avrasya Roma Hukuku Semineri), 30-31 [31] Mayıs 2014, İstanbul: Repubblica e difesa dei diritti dell’uomo e del cittadino. Recezione e insegnamento del diritto romano (Cumhuriyet ve İnsan ve Vatandaş Haklarının Korunması. Roma Hukukunun İktibası ve Öğretimi)” kapsamında sözlü bildiri olarak sunulmuş ve simültane olarak İtalyanca ve Rusça’ya çevrilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/217695
http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C5S1makale7.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1372
ISSN: 2146-1708
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romahalki_EK_2015.pdf138.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.