Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1748
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCanbaz, Yumuşak Firdevs-
dc.date.accessioned2019-07-08T13:28:17Z-
dc.date.available2019-07-08T13:28:17Z-
dc.date.issued2013-09-
dc.identifier.citationCanbaz Yumuşak, F. (2013). Kenan Hulusi Koray'ın Korkutan Öyküleri. Milli Folklor, 25(97).en_US
dc.identifier.issn1300-3984-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/149676-
dc.identifier.urihttp://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=97&Sayfa=132-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1748-
dc.description.abstractHorror literature texts tell culture to which they belong more to fulfill the functions of the fears of people, creating an appropriate atmosphere. It is made using more supernatural beings and events, the devil, Dracula, the vampire such items in world literature. As we know, the devil in Christianity, God is believed to have an opposite field power and influence of the Christian world, the devil makes one of the most important figures in horror. When we look at our culture, things that feed our fears of strange creatures, supernatural beings, strange deaths, the dead is believed to go back to for any reason, such as magic amulets, all of which is to believe in a thing we can say jinx. As is known, the first Turkish novels, tales, folk stories and the supernatural elements of Divan poetry, extracted and eliminated the effect of positivism and Enlightenment thinkers. The basic premise of horror literature in this situation often eliminates the supernatural horror genre in Turkish literature was not possible formation of a tradition for many years and written works of this kind. Kenan Hulusi first representatives of Turkish literature in the horror genre. How to setup the text of this article, horror stories and scary Koray, how it works in the building, where they also fed Kenan Hulusi emphasized in this context.en_US
dc.description.abstractKorku edebiyatı metinleri, işlevlerini yerine getirebilmek için daha çok ait oldukları kültürün insanlarının korkularını, uygun atmosferi yaratarak anlatırlar. Dünya edebiyatında bu, daha çok tabiatüstü varlıklar ve olaylar, şeytan, drakula, vampir gibi öğeler kullanılarak yapılmıştır. Bilindiği gibi Hıristiyanlıkta şeytanın, Tanrı’ya karşıt bir güce ve etki alanına sahip olduğuna inanılması, Hıristiyan dünyada şeytanı en önemli korku figürlerinden biri haline getirir. Kendi kültürümüze baktığımızda ise, korkularımızı besleyen şeylerin garip yaratıklar, tabiatüstü varlıklar, tuhaf ölümler, herhangi bir sebeple geriye döndüğüne inanılan ölüler, büyü gibi tılsımlar, her hangi bir şeyin uğursuzluğa inanmak olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bugün bu korkularına yenileri eklenmiş, büyük felaketler, endişeler, yalnız kalmak da insanların büyük korkuları haline gelmiştir. Bilindiği gibi, ilk Türk romanlarında, masal, halk hikâyeleri ve divan şiirindeki doğaüstü unsurlar, pozitivizmin ve Aydınlanmacı düşüncenin etkisiyle ayıklanmış ve ortadan kaldırılmıştır. Bu durum çoğu zaman korku edebiyatının temel dayanak noktası olan doğaüstünü ortadan kaldırdığı için Türk edebiyatında korku türünde bir gelenek oluşması mümkün olmamış ve uzun yıllar bu türde eser yazılmamıştır. Türk edebiyatında korku türünün ilk temsilcilerinden Kenan Hulusi Koray ise, bu türün öyküde en önemli temsilcisi ve belki de ilk özgün korku yazarımızdır. Bu makalede Koray’ın öykülerinde korku metninin nasıl kurulduğu ve korkutucu yapının nasıl işlediği, ayrıca Kenan Hulusi’nin bu bağlamda nerelerden beslendiği üzerinde durulmaktadır.tr_TR
dc.language.isotren_US
dc.publisherGeleneksel Yayıncılıktr_TR
dc.relation.ispartofMilli Folkloren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHorror literatureen_US
dc.subjectKenan Hulusi Korayen_US
dc.subjectshort storyen_US
dc.subjectgothicen_US
dc.subjectsupernatural beingsen_US
dc.subjectKorku edebiyatıtr_TR
dc.subjectKenan Hulusi Koraytr_TR
dc.subjectöykütr_TR
dc.subjectgotiktr_TR
dc.subjecttabiatüstü varlıklartr_TR
dc.titleKenan Hulusi Koray'ın Korkutan Öyküleri [Article]en_US
dc.title.alternativeKenan Hulusi Koray’s Frightening Storiesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Turkish Language and Literatureen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümütr_TR
dc.identifier.issue97-
dc.identifier.startpage135-
dc.identifier.endpage144-
dc.identifier.wosWOS:000324659500012en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-84876064884en_US
dc.institutionauthorCanbaz Yumuşak, Firdevs-
dc.contributor.YOKid143564-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusqualityQ3-
dc.identifier.trdizinid149676en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.