Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1750
Title: Muhafazakâr Müslüman Bİr Kadın Portre: Fatma Aliye Hanım
Authors: Canbaz, Yumuşak Firdevs
143564
Keywords: Fatma Aliye Hanım
Muhafazakâr
Müslüman
Kadın Sorunları
Aile
Evlilik
Aşk
Issue Date: Sep-2013
Publisher: Kadim Yayınları
Source: Canbaz Yumuşak, F. (2013). Muhafazakâr Müslüman Bir Kadın Portre: Fatma Aliye Hanım. Muhafazakar Dusunce/Conservative Thought, 10(37).
Abstract: Türkiye'de muhafazakâr düşünce söz konusu olduğunda anılması gereken önemli isimlerden biri de Fatma Aliye Hanım'dır. Fatma Aliye Hanım gerek toplumsal etkinlikleriyle gerek yazdıklarıyla özellikle kadınların eğitilmesi ve aydınlatılması için uğraş vermiş, edebiyat, sosyoloji, eğitim, kadın çalışmaları gibi pek çok sosyal bilim alanında önemli bir isimdir. Osmanlı-Türk romanı tarihimizde ilk defa Fatma Aliye Hanım'ın romanlarında örnek genç kız, kadın ve anne tiplerine rastlanır. Fatma Aliye Hanım'ın referansları ve sorunlara çözüm önerileri İslam kaynaklıdır. Romanlarında ve makalelerinde aileyi ve özellikle de kadını merkeze alır, kadın sorunlarına değinir; ancak meseleleri ele alırken Avrupaî anlamda bir feminist tavır sergilemez, muhafazakâr Müslüman bir duruşa sahiptir. Osmanlıda kadın adına başlatılan hareketin bir kadın-erkek çatışmasına döneceği endişesi ise makalelerinde sürekli bu konuda uyanlarda bulunmuştur. Fatma Aliye Hanım'ın Osmanlı kadınlarına örnek olarak gösterdiği kadınlar, İslam'ın parlak dönemlerinde yaşayan ünlü İslam kadınlarıdır. Muhafazakâr düşüncede ailenin toplumun temeli olduğu ve evlilik olmazsa toplumun çözüleceğine dair görüşlerin Fatma Aliye Hanım tarafından da onayladığı görülmektedir. Fatma Aliye Hanım da sağlıklı bir toplumun, sağlıklı bir aile ile oluşacağına inandığı için roman ve makalelerinde ağırlıklı olarak aile ile ilişkili sorunlara değinir.
URI: https://www.muhafazakar.com/uploads/articles/37/4.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1750
ISSN: 1304-8864
Appears in Collections:Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.