Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1756
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBacanlı, Eyüp-
dc.contributor.authorMadiyeva, Gulmira-
dc.contributor.authorMambetova, Manshuk-
dc.date.accessioned2019-07-08T13:28:18Z
dc.date.available2019-07-08T13:28:18Z
dc.date.issued2015-10
dc.identifier.citationBacanlı, E., Madiyeva, G. B., & Mambetova, M. K. (2015). Kazakçada Başlangıç-Dönüşümlü (İnhoatif-Hâl Bildiren) Fiiller Ve Onlar Üzerinde Evre Belirleme: Kazakça Konuşurlarının Tutumları Üzerine Deneysel Bir İnceleme. Turkbilig/Turkoloji Arastirmalari Dergisi, (29).en_US
dc.identifier.issn1302-6011
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/190372-
dc.identifier.urihttp://www.turkbilig.com/pdf/201529-426.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1756-
dc.description.abstractIn this paper we deal with the inchoative-stative (initio-transformative) verbs first proposed as a different verb type by Johanson (1971; 1999; 2000) in Turkic languages and existing in Kazakh as well such as bol- 'become + be', otur- 'sit + sit down', uyïqta- 'fall asleep + be asleep', etc. Furthermore, our study also explores the ways how Kazakh speakers specify bipartite actional structure of inchoative-stative verbs with different grammatical and lexical devices. Inchoativestative verbs encompass both a dynamic inchoative action and a post-transformative stative action. In the paper we first examine actional features of inchoative-statives and subsequently represent a list of 31 verbs which we determined to be inchoativestative in Kazakh. Then, considering the corresponding Russian perfective and imperfective equivalents of the Kazakh verbs, we suggest that the inchoative-stative verbs must be dichotomized into two different classes. The first class covers verbs that express a process (preparatory phase) before the initial transformation point and the second class encompasses the verbs that indicate initial momentaneous actions. In order to understand to what extent Kazakh speakers apply actional modification and phase marking on each inchoative-stative verb class, considering the bilingualism of Kazakh speakers, we used a translation questionnaire which consisted of 47 Russian sentences translated into Kazakh by 15 informants. We determined two models of sentences for each class. The first model is "(S/he/it) Verbx-PAST (just/just a moment ago, at x hour) and still Verbx-PRESENT" which was applied for all the (31) inchoative-stative verbs. The second model is "(S/he/it) (gradually/slowly, etc) Verbx-PRESENT" and this was developed for the indication of the imperfective aspect of the 12 inchoative-statives that have a salient dynamic process before the crucial initial limit. The results of the questionnaire are presented in eight tables and three graphs. The most important result can be summarized as follows: In order to mark one of the actions (/phases) found in the semantic representation of the inchoative-stative verbs, Kazakh speakers utilize (i) grammatical devices such as postverbs (consisting of 'a converb + auxiliary') or special inflectional forms, (ii) lexical devices such as lexical alternatives and phase verbs such as begin and finish.en_US
dc.description.abstractBu makalede, farklı bir fiil türü olarak varlığı ilk defa Johanson (1971; 1999; 2000) tarafından öne sürülen ve Türk dillerinde sayıları görece fazla olan başlangıç-dönüşümlü (dilbilimi literatüründe daha yaygın bilinen adıyla inhoatif-hâl bildiren) fiillerin Kazakçadaki örnekleri ve daha sonra Kazakça konuşurlarının iki eylemli (/evreli) bu fiillerin evre yapılanmasını ne tür dilbilgisel ve sözlüksel araçlarla belirgin hale getirdikleri ele alınmaktadır. Kazakçada başlangıç-dönüşümlü fiiller bol- 'olmak (hâle gelmek + hâlde bulunmak)', otur- 'oturmak (yere oturmak + yerde oturmak)', uyıqta- 'uyumak (uykuya dalmak + uykuda olmak)' örneklerinde görüldüğü gibi dinamik bir başlangıç eylemini (/ evreyi) ve onu takip eden durağan bir hâl evresini içerirler. Makalede önce başlangıç-dönüşümlü fiillerin kılınışsal özellikleri ele alınmakta, ardından Kazakçada başlangıç-dönüşümlü olduğu tespit edilen 31 fiilin listesi sunulmaktadır. Rusça denklikleri de göz önünde bulundurularak Kazakçadaki bu başlangıç-dönüşümlü fiillerin başlangıç öncesi dinamik bir süreci (hazırlık evresi) olanlar ve olmayanlar şeklinde iki sınıfa ayrılması gerektiği önerilmektedir. Her iki sınıftaki Kazakça fiillerde kılınışsal evre belirlemeye Kazakça konuşurlarınca ne ölçüde başvurulduğunu anlamak için Kazakça konuşurlarının Rusça-Kazakça iki dilliliği dikkate alınarak toplam 47 Rusça cümleden oluşan bir anket hazırlanmış ve 15 enformanta bu cümleleri ana dilleri olan Kazakçaya çevirmeleri istenmiştir. Her iki sınıftaki fiiller için iki farklı cümle modeli belirlenmiştir. Bunlardan "(O) (az önce / Saat x'de) Fiilx-di ve hâlâ da Fiilx-yor" modelinde olanlar bütün (31 adet) fiiller için, ilk evrenin bitmemiş görünüşünü ifade eden "(Giderek, yavaş yavaş) Fiilx-yor" modelinde olanlar ise kritik başlangıç noktası öncesi bir sürece sahip olan 12 fiil için uygulanmıştır. Anket sonuçları sekiz tablo ve üç grafikte sunulmuştur. Sonuçlara göre, Kazakça konuşurlarının başlangıç dönüşümlü fiillerin her iki eylemini (/evresini) belirlemek için (i) (bir zarf fiil eki ve bir yardımcı fiilden oluşan) artfiiller ve özel çekim şekilleri gibi dilbilgisel ve (ii) alternatif sözcük ve evre fiili gibi sözlüksel araçlardan yararlandıkları anlaşılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherHacettepe Universityen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesitr_TR
dc.relation.ispartofTürkbiligen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKazakhen_US
dc.subjectactionalityen_US
dc.subjectinchoative-stative (initio-transformative) verbsen_US
dc.subjectphase markingen_US
dc.subjectpostverbsen_US
dc.subjectKazakçatr_TR
dc.subjectkılınıştr_TR
dc.subjectbaşlangıç-dönüşümlü fiillertr_TR
dc.subjectevre belirlemetr_TR
dc.subjectartfiillertr_TR
dc.titleKazakçada Başlangıç-Dönüşümlü (İnhoatif-Hâl Bildiren) Fiiller ve Onlar Üzerinde Evre Belirleme: Kazakça Konuşurlarının Tutumları Üzerine Deneysel Bir İncelemeen_US
dc.title.alternativeInchoative-stative (initio-transformative) verbs in Kazakh and phase marking on them: An experimental inquiry of attitudes of Kazakh speakersen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Turkish Language and Literatureen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümütr_TR
dc.identifier.issue29
dc.identifier.startpage19
dc.identifier.endpage44
dc.authorid0000-0003-3952-5827-
dc.identifier.scopus2-s2.0-84959369231en_US
dc.institutionauthorBacanlı, Eyüp-
dc.contributor.YOKid24715-
dc.authorscopusid54379788400-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusqualityQ4-
dc.identifier.trdizinidTVRrd016Y3lNZz09-
dc.identifier.trdizinid190372en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.