Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1760
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUsluer, Fatih-
dc.date.accessioned2019-07-08T13:28:18Z
dc.date.available2019-07-08T13:28:18Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationUsluer, F. (2010). Feyznâme-i Misâlî Neşirleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (56).en_US
dc.identifier.issn1306-8253
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/118338-
dc.identifier.urihttp://hbvdergisi.hacibayram.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/1224-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1760-
dc.description.abstractMisâlî’s mathnawi entitled Fayznâma since of demonstrating the essence of Hurûfî philosophy and its plain style called researchers’ attention. Untill now, Fayznâma was translated in a master thesis and in three article serial. Actually a PhD thesis is being prepared on this 29 sheet mathnawi. However in all of these works, since of the abundance of hurufi ciphers in the manuscripts and the researchers are lacking in information about Hurufism, we witness serious transliteration mistakes. In this paper, we will demonstrate the important transliteration faults that we encountered in the Fayznâma publications and the reasons of these mistakes.en_US
dc.description.abstractMisâlî’nin Feyznâme isimli mesnevîsi, Hurûfî felsefesinin temellerini ortaya koyması ve üslubundaki sadelik nedeniyle olsa gerek araştırmacıların dikkatini çekmiş bir eserdir. Bugüne kadar bu mesnevî üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlanmış, seri halinde üç makale neşredilmiştir. Hal-i hazırda da 29 varaklık bu mesnevî üzerine bir doktora tezi hazırlanmaktadır. Ancak tüm bu çalışmalarda gerek Hurûfîlerin kullandıkları şifrelerin bilinmemesi, gerek araştırmacıların Hurûfî felsefesini yeteri kadar tanımamaları nedeniyle çok ciddi okuma hatalarıyla karşılaşılmaktadır. Bu araştırmamızda, Feyznâme neşirlerinde karşılaştığımız hataları ve bunların nedenlerini ortaya koyarak, Hurûfî metinleri neşredecek araştırmacıların dikkatli olmaları gereken noktalar gösterilmiş olacaktır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAnkara Haci Bayram Veli Universityen_US
dc.publisherAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesitr_TR
dc.relation.ispartofTürk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMithâlîen_US
dc.subjectFayznâmaen_US
dc.subjectHurufismen_US
dc.subjectMisâlîtr_TR
dc.subjectFeyznâmetr_TR
dc.subjectHurûfîliktr_TR
dc.titleFeyznâme-i· Mi·sâlî neşi·rleri·en_US
dc.title.alternativeTranscriptions of Mithâlî's Fayznâmaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Turkish Language and Literatureen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümütr_TR
dc.identifier.issue56
dc.identifier.startpage299
dc.identifier.endpage323
dc.authorid0000-0001-5543-770X-
dc.identifier.wosWOS:000287108100022en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-79957644009en_US
dc.institutionauthorUsluer, Fatih-
dc.contributor.YOKid20522-
dc.authorscopusid36011360600-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusqualityQ2-
dc.identifier.trdizinid118338en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.