Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1764
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇomak, İhsan-
dc.date.accessioned2019-07-08T13:28:45Z
dc.date.available2019-07-08T13:28:45Z
dc.date.issued2016-02
dc.identifier.citationÇomak, İ. Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi ve Burada Okuyan Türk Öğrenciler Hakkında Bir Rapor. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (76), 87-116.en_US
dc.identifier.issn1301-0549
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/203205-
dc.identifier.urihttp://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/799-published.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1764-
dc.description.abstractThe Communist University of the Toilers of the East (KUTVA) played an important role on the development of the Turkish leftist movement. Many members of Turkish Communist Party (TKP) and left-oriented people took education at this university between 1921 and 1938. Members of the Turkish leftist movement such as Nazım Hikmet, Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Bilen, Zeki Baştımar, İsmail Tökin, Vala Nurettin studied at this university and after returning home they used their knowledge and experience in their ideological works. We notice that some of them such as Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Tökin, Vala Nurettin left the communist movement and even regretted their own views afterwards. It is possible to gather information about the students, their life and education in KUTVA from a limited number of memories. However, we do not have enough information on how many students from Turkey studied in KUTVA between 1921 and 1938, how they lived there and what they did after returning home. In this article information has been compiled about the students and education in KUTVA by using the existing limited resources.en_US
dc.description.abstractDoğu Emekçileri Komünist Üniversitesi (KUTVA)1 1921- 1938 yılları arasında Türkiye’den pek çok TKP üyesi ve sol görüşlü kişinin giderek eğitim gördükleri bir kurum olarak Türk solunun gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Nazım Hikmet, Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Bilen, Zeki Baştımar, İsmail Tökin, Vala Nurettin gibi Türk solunun önemli isimleri bu üniversitede okumuş ve aldıkları teorik ve pratik altyapıyı Türkiye’deki ideolojik çalışmalarına aktarmışlardır. Yurda dönüşlerinde Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Tökin, Vala Nurettin gibi bazı isimlerin komünist hareketi terk ettiklerini, hatta bir kısmının pişmanlık duyduğunu görmekteyiz. Büyük gizlilik içinde gönderilen öğrenciler ve üniversitenin eğitim faaliyetleri konusunda çok sınırlı sayıdaki hatıralardan bilgi edinebiliyoruz. Ancak, gene de faaliyette bulunduğu 1921- 1938 yılları arasında KUTVA ’nın Türkiye sektöründe kaç kişinin okuduğu, bunların Moskova’da nasıl bir hayat sürdükleri ve yurda dönünce neler yaptıkları konusunda geniş kapsamlı bilgiye sahip değiliz. Makalede, eldeki sınırlı kaynaklar kullanılarak KUTVA ’daki eğitim ve buradaki Türk öğrencilerin faaliyetleri hakkında bilgiler derlenmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAhmet Yesevi Universityen_US
dc.publisherAhmet Yesevi Üniversitesitr_TR
dc.relation.ispartofBiligen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBolshevik Revolutionen_US
dc.subjectKUTVAen_US
dc.subjectTurkish leften_US
dc.subjectKadro Journalen_US
dc.subjectUSSRen_US
dc.subjectTurkey-USSR Relationsen_US
dc.subjectBolşevik Devrimitr_TR
dc.subjectKUTVAtr_TR
dc.subjectTürk Solutr_TR
dc.subjectKadro Dergisitr_TR
dc.subjectSSCBtr_TR
dc.subjectTürkiye-SSCB İlişkileritr_TR
dc.titleDoğu Emekçileri Komünist Üniversitesi Ve Burada Okuyan Türk Öğrenciler Hakkında Bir Raporen_US
dc.title.alternativeA Report on the Communist University of the Toilers of the East and Its Turkish Studentsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Historyen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümütr_TR
dc.identifier.issue76
dc.identifier.startpage87
dc.identifier.endpage115
dc.identifier.wosWOS:000384738500004en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-84959277346en_US
dc.institutionauthorÇomak, İhsan-
dc.authorscopusid57144446800-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusqualityQ3-
dc.identifier.trdizinid203205en_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Tarih Bölümü / Department of History
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.