Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1769
Title: The Formation of a Counter Public through Women’s Press in the Late Ottoman Empire
Other Titles: Geç Osmanlı İmparatorluğu’da Kadın Gazeteleri Aracılığıyla Muhalif Kamuoyunun Kuruluşu
Authors: Atamaz, Serpil
27442
Keywords: Women's press
Ottoman women
1908 Revolution
Ottoman public sphere
women's rights
Kadın gazeteleri
Osmanlı kadınları
1908 devrimi
Osmanlı kamuoyu
kadın hakları
Issue Date: 2014
Publisher: Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Abstract: Since the mid-nineteenth century the printed press had become a platform for Ottoman men to discuss their plans to build the “ideal society”, which entailed creating the “ideal woman,” since women constituted half the population and raised the new generations. The male intellectuals and bureaucrats had argued, for decades in the pages of newspapers, about what women’s status and roles in family and in society should be. However, the male monopoly on the “woman question” in the public discourse came to an end with the 1908 Revolution, as educated, uppermiddle and middle class Ottoman women in urban areas created their own, independent, and free press. In this article, through an extensive study of their writings from the post-revolutionary period, I will explore how women developed an alternative discourse on “the woman question” by formulating a new language based on equality, and constituted a counter-public by propagating their ideas to tens of thousands of people as well as mobilizing public opinion to improve women’s lives and rights.
19.yy’ın ortalarından itibaren basın eğitimli Osmanlı erkekleri için “ideal toplumu” yaratma konusundaki planlarını tartışmak için önemli bir platform haline gelmişti ki “ideal kadını” yaratmak da bunun bir parçasıydı. Ne de olsa kadınlar nüfusun yarısını oluşturuyordu ve yeni nesilleri yetiştiren onlardı. Osmanlı aydınları ve bürokratları yıllarca gazete sayfalarında kadının aile ve toplum içindeki yerinin ve rolünün ne olması gerektiğini tartıştı. Ancak 1908 Devrimi sonrası eğitimli, üst-orta ve orta sınıf şehirli kadınların kendi, bağımsız ve özgür basınlarını yaratmasıyla erkeklerin “kadın sorunu” üzerindeki tekeli sona ermiş oldu. Bu makalede, devrim sonrası yazıları incelenerek, kadınların “kadın sorunu” üzerine eşitliğe dayalı yeni bir dil yoluyla geliştirdiği alternatif söylem ele alınacak; düşüncelerini binlerce kişiye yayarak ve kamuoyunu kadınların haklarını ve hayatlarını iyileştirme yönünde etkileyerek nasıl muhalif bir kamusal alan yarattıkları tartışılacaktır.
URI: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/23/2070/21473.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1769
ISSN: 1303-7900
Appears in Collections:Tarih Bölümü / Department of History

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.