Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1878
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEkim, O.-
dc.contributor.authorHaziroğlu, R. M.-
dc.contributor.authorÜnsal, B.-
dc.contributor.authorBakır, Caner-
dc.contributor.authorAkgün, R. O.-
dc.contributor.authorTunalı, Selçuk-
dc.date.accessioned2019-07-10T14:39:33Z-
dc.date.available2019-07-10T14:39:33Z-
dc.date.issued2017-08-
dc.identifier.citationEkim, O., Haziroğlu, R. M., İnsal, B., Bakici, C., Akgün, R. O., & Tunali, S. (2017). A modified S10B silicone plastination method for preparation and preservation of scaled reptile specimens. [Pullu sürüngen örneklerinin hazırlanması ve muhafazası için modifiye S10B silikon plastinasyonu metodu] Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 64(3), 155-160. doi:10.1501/Vetfak_0000002792en_US
dc.identifier.issn1300-0861-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/225611-
dc.identifier.urihttp://vetjournal.ankara.edu.tr/issue/43287/526050-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1878-
dc.description.abstractPreparation and long-time preservation of reptile specimens need a meticulous work. Plastination is a convenient method to create real-like and durable specimens. However, the basic steps of silicone plastination should be changed or modified depending on the anatomical or histological features of the reptile species. Various species of scaled reptiles were plastinated for this research. The aim of this study was to evaluate the silicone plastination of scaled reptiles in a detailed manner and to create a fast but convenient protocol to obtain useful plastinates. Final products have revealed that padding with the acetone resistant and quick drying polymers before the fixation step was quite effective to provide a better anatomic form and position especially in hollow structures. Proper use of polyethylene glycol may help researchers to prevent superficial drying and adhesion of excess polymers and to inhibit the mould growth during the fixation stage. It is considered that preparation of reptile specimens with this modified plastination method will be efficacious for practical teaching of reptiles. © 2017, Chartered Inst. of Building Services Engineers. All rights reserved.en_US
dc.description.abstractSürüngen preparatlarının hazırlanması ve uzun süreli muhafazası faaliyetleri, titiz bir çalışma gerektirir. Plastinasyon; dayanıklı ve gerçeğe özdeş görünümlü örnekler yaratabilmek için amaca yönelik bir metottur. Fakat sürüngen türlerinin anatomik ve histolojik özelliklerine bağlı olarak; silikon plastinasyonunun temel aşamalarında değişiklik veya modifikasyonlar yapılması gerekebilir. Bu araştırma için çeşitli pullu sürüngen türleri plastine edildi. Bu çalışmadaki amaç; sürüngen örnekler için silikon plastinasyonu işlemini detaylı bir şekilde değerlendirmek, faydalı plastinatlar elde edebilmek adına hızlı fakat amaca yönelik bir plastinasyon protokolü geliştirebilmekti. Elde edilen son ürünler, fiksasyon işlemi öncesi örneklerde asetona dayanıklı, hızlı sertleşen polimer dolgu malzemelerinin kullanılmasının, özellikle boşluklu yapılarda daha iyi anatomik form ve pozisyonu sağlayabilmek bakımından çok etkin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Fiksasyon süreci boyunca polietilen glikol’ün örnekler üzerinde uygun kullanımının, yüzeyel kurumayı önlemesi, küf mantarı aktivitesini baskılaması, fazla polimerin örnek yüzeyine yapışmasını önlemesi açısından araştırıcılara yardımcı olacağı düşünülmektedir. Çeşitli sürüngen örneklerinin belirtilen modifiye silikon plastinasyon metodu ile hazırlanmasının, sürüngenlerin uygulamalı öğretimi için çok faydalı olacağı öngörülmüştürtr_TR
dc.language.isoenen_US
dc.publisherAnkara Universityen_US
dc.relation.ispartofJournal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankaraen_US
dc.relation.ispartofAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnatomyen_US
dc.subjectPlastinationen_US
dc.subjectPolyethylene glycolen_US
dc.subjectReptileen_US
dc.titleA modified S10B silicone plastination method for preparation and preservation of scaled reptile specimensen_US
dc.title.alternativePullu sürüngen örneklerinin hazırlanması ve muhafazası için modifiye S10B silikon plastinasyonu metoduen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, School of Medicine, Department of Basic Medical Sciencesen_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümütr_TR
dc.identifier.volume64-
dc.identifier.issue3-
dc.identifier.startpage155-
dc.identifier.endpage160-
dc.identifier.wosWOS:000406770100002en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85020305822en_US
dc.institutionauthorTunalı, Selçuk-
dc.contributor.YOKid182380-
dc.identifier.doi10.1501/Vetfak_0000002792-
dc.authorwosidM-8113-2014-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusqualityQ3-
dc.identifier.trdizinidTWpJMU5qRXhNUT09-
dc.identifier.trdizinid225611en_US
item.openairetypeArticle-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.14. Department of Internal Medicine-
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Basic Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Jun 3, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

5
checked on May 28, 2023

Page view(s)

36
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.