Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1878
Title: A modified S10B silicone plastination method for preparation and preservation of scaled reptile specimens
Other Titles: Pullu sürüngen örneklerinin hazırlanması ve muhafazası için modifiye S10B silikon plastinasyonu metodu
Authors: Ekim, O.
Haziroğlu, R. M.
Ünsal, B.
Bakır, Caner
Akgün, R. O.
Tunalı, Selçuk
182380
Keywords: Anatomy
Plastination
Polyethylene glycol
Reptile
Issue Date: Aug-2017
Publisher: Ankara University
Source: Ekim, O., Haziroğlu, R. M., İnsal, B., Bakici, C., Akgün, R. O., & Tunali, S. (2017). A modified S10B silicone plastination method for preparation and preservation of scaled reptile specimens. [Pullu sürüngen örneklerinin hazırlanması ve muhafazası için modifiye S10B silikon plastinasyonu metodu] Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 64(3), 155-160. doi:10.1501/Vetfak_0000002792
Abstract: Preparation and long-time preservation of reptile specimens need a meticulous work. Plastination is a convenient method to create real-like and durable specimens. However, the basic steps of silicone plastination should be changed or modified depending on the anatomical or histological features of the reptile species. Various species of scaled reptiles were plastinated for this research. The aim of this study was to evaluate the silicone plastination of scaled reptiles in a detailed manner and to create a fast but convenient protocol to obtain useful plastinates. Final products have revealed that padding with the acetone resistant and quick drying polymers before the fixation step was quite effective to provide a better anatomic form and position especially in hollow structures. Proper use of polyethylene glycol may help researchers to prevent superficial drying and adhesion of excess polymers and to inhibit the mould growth during the fixation stage. It is considered that preparation of reptile specimens with this modified plastination method will be efficacious for practical teaching of reptiles. © 2017, Chartered Inst. of Building Services Engineers. All rights reserved.
Sürüngen preparatlarının hazırlanması ve uzun süreli muhafazası faaliyetleri, titiz bir çalışma gerektirir. Plastinasyon; dayanıklı ve gerçeğe özdeş görünümlü örnekler yaratabilmek için amaca yönelik bir metottur. Fakat sürüngen türlerinin anatomik ve histolojik özelliklerine bağlı olarak; silikon plastinasyonunun temel aşamalarında değişiklik veya modifikasyonlar yapılması gerekebilir. Bu araştırma için çeşitli pullu sürüngen türleri plastine edildi. Bu çalışmadaki amaç; sürüngen örnekler için silikon plastinasyonu işlemini detaylı bir şekilde değerlendirmek, faydalı plastinatlar elde edebilmek adına hızlı fakat amaca yönelik bir plastinasyon protokolü geliştirebilmekti. Elde edilen son ürünler, fiksasyon işlemi öncesi örneklerde asetona dayanıklı, hızlı sertleşen polimer dolgu malzemelerinin kullanılmasının, özellikle boşluklu yapılarda daha iyi anatomik form ve pozisyonu sağlayabilmek bakımından çok etkin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Fiksasyon süreci boyunca polietilen glikol’ün örnekler üzerinde uygun kullanımının, yüzeyel kurumayı önlemesi, küf mantarı aktivitesini baskılaması, fazla polimerin örnek yüzeyine yapışmasını önlemesi açısından araştırıcılara yardımcı olacağı düşünülmektedir. Çeşitli sürüngen örneklerinin belirtilen modifiye silikon plastinasyon metodu ile hazırlanmasının, sürüngenlerin uygulamalı öğretimi için çok faydalı olacağı öngörülmüştür
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/225611
http://vetjournal.ankara.edu.tr/issue/43287/526050
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1878
ISSN: 1300-0861
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Basic Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Sep 16, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

5
checked on Sep 16, 2023

Page view(s)

40
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.