Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1880
Title: Phacomatosis
Other Titles: Fakomatozlar
Authors: Ayter, Şükriye
169050
Keywords: Nörofibromatozis 1
nörofibromatozis 2
tuberöz sklerozis kompleks 1 protein
von hippel-lindau hastalığı
genetik test
Neurofibromatosis 1
neurofibromatosis 2
tuberous sclerosis complex 1 protein
von hippel-lindau disease
genetic testing
Issue Date: Oct-2013
Publisher: Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Source: Ayter, Ş. (2013). Fakomatozlar. Turkiye Klinikleri Pediatric Sciences-Special Topics, 9(4), 70-75.
Abstract: The phakomatoses have often been referred to as neurocutaneous conditions because of the frequent involvement of the skin, the eyes, and the nervous system, but other tissues (e.g., bone in NF1 and kidney in TSC) are also affected. Characteristic of the phakomatoses is the patchy or ''spotty'' manifestations of the abnormalities. The characteristics of phakomatoses by use of NF1, will be described as a model. In some respects, the disorders share a pathogenetic mechanism, that of the tumor suppressor gene.
Fakomatozlar deri, göz ve sinir sistemi tutulumları nedeni ile nörokutan hastalıklar olarak da adlandırılmakla birlikte NF1'de kemik ve TSC'de böbrek gibi diğer organlar da etkilenmiş olabilir. Fakomatozların en karakteristik bulgularından biri derideki lekelerdir. Burada Fakomatozların özellikleri NF1 modelinde detaylı olarak ele alınıp diğer seçilmiş örneklerin genetiğinden de söz edilecektir. Bu hastalıkların tümünün genleri farklı olmakla birlikte hepsi tümör suppressor gen özelliği taşır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1880
Appears in Collections:Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Basic Medical Sciences

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.