Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1891
Title: Markaya düşkünlük kavramı ve ürün kategorisine göre farklılıklar
Authors: Pak, Halil
Kasnakoğlu, Berna Tarı
20333
Keywords: Markaya Düşkünlük
Cinsiyet
Brand Dependency
Gender
Product Category.
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
Source: Halil, P. A. K., & Kaskakoğu, B. T. Markaya Düşkünlük Kavramı Ve Ürün Kategorisine Göre Farklılıklar.
Abstract: The aim in this study is to apply the brand dependence scale developed by Bristow et al. (2002) on three different product categories, and understand whether there are differences based on gender. Brand dependence, as different from brand loyalty, can be defined as a consumer’s propensity to search for known brand names and refuse to buy an un-branded product.
Bu çalışmanın amacı Bristow ve diğerlerinin (2002) geliştirmiş olduğu marka düşkünlüğü (brand dependence) ölçeğini üç farklı ürün kategorisinde uygulamak ve cinsiyetler arasında marka bağımlılığı açısından farklar olup olmadığını anlamaktır. Marka sadakatinden farklı olarak, marka bağımlılığı, bir tüketicinin satın aldığı tüm mal ve hizmetlerde genel olarak hep marka isimlerini gözetmesi ve markalaşmamış bir ürünü satın almaması olarak tanımlanabilir. Bu çalışma kapsamında üç ürün kategorisi (elektronik ürün, güzellik salonu ve restoran) alanında ilgili ölçek, anket yoluyla toplam 136 kişi üzerinde sorgulanmıştır. Ortalama farkı analizleri, markaya bağımlılığın elektronik ürünlerin seçiminde, güzellik salonu ve restoran hizmet gruplarına kıyasla, daha etkili olduğunu göstermiştir. Bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre elektronik ürün ve güzellik salonu kategorilerinde marka bağımlılığı değişkeni üzerinde cinsiyetler arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Sonuçlar Türk tüketim kültürü kapsamında tartışılmıştır.
URI: http://www.pazarlama.org.tr/dergi/index.php?menu=25
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1891
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.