Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2191
Title: Nanoakışkan ortamında titreşimle ısıl taşınımın deneysel incelenmesi
Other Titles: Experimental investigation of oscillatory heat convection
Authors: Aktaş, Murat Kadri
Çolak, Eren
Keywords: Nanofluid
Oscillatory flow
Heat transfer
Nanoakışkan
Titreşimli akış Isı transferi
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Çolak, E. (2018). Nanoakışkan ortamında titreşimle ısıl taşınımın deneysel incelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Nanoakışkanlar optik, ilaç üretimi, ısı transferi uygulamaları vb. bir çok alanda kullanılmaktadırlar. Yüksek ısıl performansları sebebiyle ısı transferi uygulamalarında son yıllarda popülerliği oldukça artmıştır ve üzerine yapılan çalışma sayısı web of science kayıtlarına göre 2010 yılından 2016 yılına kadar 3 kat artış göstermiştir. Titreşimli akış koşulları da ısı transferini iyileştirici bir yöntemdir ve termoakustik soğutucular gibi bir çok yerde kullanılmaktadırlar. Bu tez çalışmasında ise titreşimli akış koşullarında gerçekleşen ısı transferinin titreşim frekansı, titreşim genliği, akışkan tipi parametreleriyle değişimini incelemektedir. Bu amaçla birbirine, akışı laminar tutma amacıyla kılcal boru demetiyle bağlanmış soğuk ve sıcak iki rezervuar arasındaki ısı transferi incelenmektedir. Titreşimler mekanik bir sarsıcı yardımıyla deney aparatının alt yüzeyinden uygulanmakta ve aparat içerisinde titreşimli akış koşulları oluşturulmaktadır. Bu inceleme için kullanılan parametreler 6-10 Hz frekans aralığı, 4,5,6 mm titreşim genliği, saf su ve saf su-CuO(%2) nanoakışkanıdır. Elde edilen sonuçlara göre titreşim frekansının artışıyla ısı transferi arasında parabolik bir ilişki kurulurken, titreşim genliğinin artışıyla doğru orantılı bir artış söz konusudur. Nanoakışkan kullanımı ise toplam ısı transferini arttırmaktadır.
Nanofluids are used in numerous fields such as optics, pharmaceutical and heat transfer implementations. Due to their high heat transfer performances in heat transfer applications, popularity of nanofluids has quite increased in recent years and according to the records of Web of Science, the number of publications 2010 to 2016 has tripled. Oscillatory flow conditions are also a reformative method for heat transfer and is used in many fields, thermoacoustic coolers are an example. In this study the heat transfer performance between the cold and the hot reservoirs are investigated under oscillatory flow conditions which are connected with a capillary bundle to keep the flow under laminar regime. The chosen parameters for this purpose are oscillation frequency, amplitude and fluid type. Vibrations are applied from the lower surface of the cold reservoir with the shaker and oscillatory flow conditions are formed in the experimental apparatus. The parameters used for this study are 6-10 Hz frequency range, 4.5, 6 mm amplitude, DI water and 2% volumetric water based CuO nanofluid. It is observed that frequency increase shows a parabolic relation with effective thermal diffusivity. Heat transfer rate increases with the increase of displacement for both DI-water and water based nanofluid. In each case, nanofluid has better influence than the DI water in term of total heat transfer.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2191
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
498479.pdf4.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

50
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.