Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2268
Title: Grafik işleme birimi önbelleklerinde yerelliğe bağlı dinamik yazma politikası
Other Titles: Locality driven dynamic cache write policy on graphics processing units
Authors: Ergin, Oğuz
Turgut, Çağatay
Keywords: GPU
GPGPU
Cache
Write policies
Locality detector
Dynamic write policy
GPU
GPGPU
Önbellek
Yazma politikaları
Yerellik detektörü
Dinamik yazma politikası
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Turgut, Ç. (2017). Grafik işleme birimi önbelleklerinde yerelliğe bağlı dinamik yazma politikası. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: GPU Önbelleklerinde Yerelliğe Bağlı Dinamik Yazma Politikası önerilen yazma yerelliği detektörü kullanarak uygulamaların belli bölgelerindeki yerellik yoğunluklarına bakarak uygun görülen önbellek yazma politikasına aktif geçişi sağlamaktadır. GPU mimarilerinde kullanılan farklı yazma politikalarının birbirlerine göre belli durumlarda avantajları bulunmaktadır. Uygulamaların çalışma anında tercih edilebilecek yazma politikası uygulamanın ve donanımın birçok parametrelerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Günümüz GPU mimarilerinde derleyiciler tarafından sabit bir yazma politikası seçilmektedir. Bu çalışmada saat periyot çözünürlüğünde çalışabilen GPU simülatörü üzerinde uygulamaların çalışma anında yerellik yoğunluklarına göre kullanılan yazma politikaları arasında dinamik geçişler yapılarak sabit bir yazma politikasına göre başarım artışı sağlanabildiği gösterilmiştir.
Locality Driven Dynamic Write Policy on GPU Caches switches to appropriate write policy by sampling locality densities at intervals of an application with the suggested locality detector. Different write policies being used in GPU architectures has their own advantages compared to other policies. The most appropriate cache write policy at runtime can vary depending on the type of application and hardware resources. Present day GPU architectures use a fixed cache policy which is decided to be used before run time. On this study, we showed that it is possible to increase the performance of applications by using a dynamic cache write policy instead of a fixed cache policy on a cycle level GPU performance simulator.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2268
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
476686.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.