Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2294
Title: Charpattern: Android şekilli ekran kilidini uzaktan kimlik doğrulama olarak yeniden düşünme
Other Titles: Charpattern : Rethinking android lock pattern to adapt to remote authentication
Authors: Bıçakcı, Kemal
Satiev, Tashtanbek
Keywords: Authentication
Graphical password
Pattern-based authentication
Android lock pattern
Usable security
Usabiility study
Kimlik doğrulama
Grafik parola
Şekil tabanlı kimlik doğrulama
Android şekilli kilidi
Kullanılabilir güvenlik
Kullanılabilirlik testi
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Satiev, T. (2015). Charpattern : Rethinking android lock pattern to adapt to remote authentication. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Android “Şekilli Ekran Kilidi, mobil cihazları nı n ekranları kilitlemede yaygı n olarak kullan ılması na rağmen doğrudan Internet kimlik doğrulamas ında kullanı lamamaktadı r. Bu tezde, Android “Şekilli Ekran Kilidini özenli bir şekilde güncelleyerek uzaktan kimlik doğrulama için uygun bir hale getirdik ve yeni bir şekil tabanlı kimlik doğrulama olarak charPattern ismini verdiğimiz sistemi önerdik. Geliştirilen yeni metot, çift giriş (parola yazma ve şekil çizme) imkanı vererek kullan ıcı lara aynı zamanda hem fiziksel klavye ile hem de dokunmatik ekranda oturum açmaya olanak sağlamaktadı r. Bu metot, 10^6 seviyesine kadar saldı rı lara karşı güçlü şifreler oluşturmak için ikna etme teknolojisini (persuasive technology) kullanı r (çoğu uzman bunun çevrimiçi sald ırı lara karşı yeterli olduğunu düşünmektedirler). Yeni yöntemin kullan ılabilirliğini değerlendirmek amacı yla bir hibrit laboratuvar ve web çal ışması yapı larak, mobil cihazlarda charPattern ile oturum açman ın metin şifreleri ile olanlardan çok daha h ızlı olduğu gözlemlenmiştir.
Android Lock Pattern is popular as a screen lock method on mobile devices but it cannot be used directly over the Internet for user authentication. In this thesis, we carefully adapt Android Lock Pattern to satisfy the requirements of remote authentication and introduce a new pattern based method called charPattern. Our new method allows dual mode of input (typing a password and drawing a pattern) hence accommodate users who login alternately with a physical keyboard and a touchscreen device. It uses persuasive technology to create strong passwords which withstand attacks involving up to 10^6 guesses; an amount many experts believe su cient against online attacks. We conduct a hybrid lab and web study to evaluate the usability of the new method and observe that logins with charPattern are signi cantly faster than the ones with text passwords on mobile devices.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2294
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
387570.pdf1.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.