Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2304
Title: Güvenlik ve mahremiyet haberdar trafik veri üreteci
Other Titles: Privacy and safety aware traffic data generator
Authors: Abul, Osman
Gül, Kasım Ali
Keywords: Safety
Privacy
Urban area traffic simulation
Spatio- temporal data generation
Güvenlik
Mahremiyet
Şehirsel bölgelerde trafik simülasyonu
Konum verisi üretme
Issue Date: 2016
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Gül, K. (2016). Güvenlik ve mahremiyet haberdar trafik veri üreteci. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Veri analizi, kamu ve özel kurum ve kuruluşların karar alma mekanizmasında oldukça etkili olduğu gibi yeni teknolojik gelişmeler için de oldukça faydalı olabilmektedir. Analiz ve çalışmalarda kullanılabilir olan konum verileri, insan hareketleri modellenerek yapay yollardan gerçeğe yakın bir biçimde elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, şehirsel bölge üzerinde hareket eden nesnelerin hareketinin modellenmesi ve hareketleri sırasında bulundukları konum verilerinin üretilmesi için önerdiğimiz yöntem anlatılmaktadır. Şehirsel bölge üzerinde hareket eden nesnenin hareketi için önerdiğimiz modelde: şehirsel bölgenin yol ağı, hız sınırları, hava durumu, trafik yoğunluk durumu ve hareketli nesnenin mahremiyet ve güvenlik tercihleri faktörlerinin nesnenin hareketi sırasında izleyeceği rota seçimine etkili olduğu düşünülmüştür. Bu çalışmada, önerdiğimiz bu modeli kullanan PaSATDG adında bir konum verisi üreteci de geliştirilmiştir. Bu üreteç, şehirsel bölgenin mahremiyet ve güvenlik unsurlarını göz önünde bulundurarak büyük hacimli trafik verisi üretebilmektedir. Bu üretecin, ilave olarak, kişisel navigasyon kullanım bileşeni de mevcuttur.
Data analysis is very helpful for decision making mechanism of government and private institutions, and also for new technological developments. It is possible to simulate real world traffic of moving objects and use resulting spatio-temporal data for various analysis. In this work, our behavior model of moving objects and location data generation method in urban area are presented. This model takes following relevant issues into consideration: city network, speed limits, weather, traffic density, privacy and safety. An urban area traffic generator, called PaSATDG, which implements our model is developed too. This tool is able to generate bulky trafic data with privacy and safety enforcements. Moreover, the tool has a personal navigation assistant component as well.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2304
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
436181.pdf5.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.