Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2321
Title: Çok atlamalı kablosuz algılayıcı ağlar için dağıtık bir eşzamanlama tekniğinin tasarımı ve deneysel incelenmesi
Other Titles: Design and experimental evaluation of a distributed time synchronization technique for multi-hop wireless sensor networks
Authors: Tavlı, Bülent
İnanç, Muhammed Fatih
Keywords: Wireless sensor networks
Embedded systems
Time syncsronization
Multi-hop ommunicatios
Clock drift
Access latency Target row
Execution time
Kablosuz algılayıcı ağlar
Gömülü sistemler
Eşzamanlama
Çok atlamalı haberleşme
Saat kayması
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: İnanç, M. (2017). Çok atlamalı kablosuz algılayıcı ağlar için dağıtık bir eşzamanlama tekniğinin tasarımı ve deneysel incelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Genelde tüm haberleşme ağları, özelde ise Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA), sağladıkları hizmetlerin sıkı gereksinimlerini yerine getirebilmek için eşzamanlamaya ihtiyaç duyarlar. KAA'larda eşzamanlama birden çok amaç için gereklidir (örneğin, uyuma-uyanma çizelgelemesi, olay tespit etiketlemesi). Literatürde KAA'lar için çeşitli eşzamanlama protokolleri önerilmiş ve bunların bazıları da deneysel olarak test yataklarında sınanmıştır. Fakat, KAA'larda çok-atlamalı eşzamanlama deneysel olarak hiç incelenmemiştir. KAA literatüründeki bu açıklığı kapatmak amacıyla bu çalışmada özgün bir eşzamanlama tekniğinin tasarım ve gerçeklemesi sunulmuştur. Ayrıca, önerilen tekniğin başarımı doğrudan deneylerle irdelenmiştir. Sonuçlarımız önerilen tekniğin üstün başarısını ortaya koymaktadır.
All communications networks, in general, and Wireless Sensor Networks (WSNs), in particular, need time synchronization for fulfilling the stringent requirements of the services they are providing. Time synchronization in WSNs is needed for multiple purposes (\emph{e.g.}, sleep-wakeup scheduling, event detection annotation). In literature, various time synchronization protocols for WSNs are proposed and some of these designs are evaluated in experimental testbeds. However, multi-hop time synchronization in WSNs have never been investigated experimentally. Therefore, to fill the gap in the WSN literature, in this study, we present the design and implementation of a novel time synchronization technique. Furthermore, we investigate the performance of the proposed technique through direct experimentation. Our results reveal the superior performance of our technique.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2321
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459544.pdf4.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

12
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.