Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2363
Title: Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin bulanık maskeleme temelli pankeskinleştirilmesi
Other Titles: Unsharp masking based pansharpening of high resolution satellite imagery
Authors: Tavlı, Bülent
San, Ezgi
Keywords: Remote sensing
Pansharpening
Unsharp masking
Hyperspectral color space
High pass filter
Uzaktan algılama
Pankeskinleştirme RASAT
Bulanık maskeleme
Hiperküre renk uzayı
Yüksek geçiren filtre
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: San, E. (2018). Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin bulanık maskeleme temelli pankeskinleştirilmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Pankeskinleştirme yöntemlerinde temel olarak yapılan işlem yüksek uzamsal çözünürlüklü pankromatik görüntü ile düşük uzamsal çözünürlüğe sahip çoklu spektral görüntüyü birleştirmektir. Gerçekleştirilen görüntü füzyonunda elde edilen görüntülerin uzamsal çözünürlüğünü pankromatik görüntü, renk ve spektral çözünürlüğünü ise çoklu spektral görüntü sağlamaktadır. Pankeskinleştirme işlemi sayesinde hem yüksek spektral çözünürlüğe hem de yüksek geometrik çözünürlüğe sahip uydu görüntüleri elde edilmektedir. Tez çalışması kapsamında, on iki farklı pankeskinleştirme yöntemi dört farklı RASAT veri seti üzerinde test edilmiş ve pankeskinleştirilen görüntülerin spektral ve mekânsal nitelikleri sekiz farklı başarım kıstası kullanılarak ölçülmüştür. Bulanık Maskeleme adı verilen yeni bir ön işleme yöntemi sunulmuştur. Pan banda uygulanan Bulanık Maskeleme tekniği sonucu üretilen keskinliği arttırılmış pankromatik görüntü ile çoklu spektral görüntü her bir yönteme göre birleştirilmiştir. Bulanık Maskeleme tekniğinin diğer yöntemler ile kıyaslandığında yaklaşık olarak aynı başarım sonucunu ürettiği ancak görüntüdeki keskinliği büyük ölçüde arttırdığı gözlemlenmiştir. Elde edilen metrik sonuçları ile Optimize edilmiş Yüksek Geçiren Filtre metodunun en keskin görüntüyü verdiği, Hiperküre Renk Uzayı metodunun keskinliği belli bir dereceye kadar muhafaza ettiği bunun yanında renk bilgisini en iyi taşıyan yöntem olduğu saptanmıştır.
In Pansharpening process, the basic procedure is to merge a high spatial resolution panchromatic image with a multi-spectral image with low spatial resolution. The spatial resolution of the pansharpened image is obtained from the panchromatic data while the color information and spectral resolution of the pansharpened image is acquired from the multi-spectral data. Within the scope of the thesis, twelve different pansharpening algorithms were tested on four different RASAT data sets. The spectral and spatial attributes of pansharpened image were measured via using eight different numerical performance criterions. Furthermore, a new preprocessing method, called Unsharp Masking is introduced. The Unsharp masked Pan image and the multispectral image are combined with the each pansharpening method to obtain images that are sharpened and increased in resolution. It has been observed that the Unsharp Masking technique produces approximately the same performance result compared to other methods but considerably increases the sharpness of the image. The obtained numerical performance results demonstrate the optimized High Pass Filter method give the sharpest image, while the Hyperspace Color Space method maintains the sharpness to a certain degree, besides it has been determined that carries the best color information.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2363
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
534849.pdf12.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.