Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2393
Title: Merkez bankalarının sıfır alt çizgisinde federal reserve tepkileri
Other Titles: Reaction of central banks to federal reserve at zero lower bound
Authors: Taş, Bedri Kamil Onur
Güner, Ümit
Keywords: Monetary
Policy
Taylor Rule Time Varying Regression
Zero Lower Bound
Para Politikası
Taylor Kuralı
Zamanla Değişen Regresyen
Sıfır Alt Çizgisi
Issue Date: 2016
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Güner, Ü. (2016). Reaction of central banks to federal reserve at zero lower bound. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışma; merkez bankalarının tepki fonksiyonlarında federal reserve e ne ağırlıkta yer verdiklerinin ve bu tepkinin 2008 finansal kriziyle ne ölçüde değiştiğini tespit etmeyi amaıyla 25 farklı ekonomi üzerinde yürütülmüştür.Federal funds rate in bağımsız değişken olarak eklendiği model 2000-2007 ve 2008-2014 dönemleri için ayrı ayrı sıradan en küçük karaler ekonometrik metoduyla test edilmiştir. Ampirik bulgulara göre ülkerin çoğu , dünyanın en büyük ekonomilerinin başında gelen ABD ekonomisine verilen tepki %5 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. Ancak bu tepki kriz sonrası dönemde birçok ülke için devam etmekle beraber; ülke ülke incelediğinde her biri için önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Ayrıca çalışmada; hem literatürden farklılaştırmak hem de sonuçları farklı bi yöntemle teyit etmek için zamanla değişen regression yöntemi de kullanılmıştır.Elde edilen sonuçlarla ilk bulgularla sağlamlaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Para Politikası,Taylor Kuralı, Zamanla Değişen Regresyen, Sıfır Alt Çizgisi
This study has been carried out on 25 different economies so as to determine how much central banks give place to federal reserve in reaction functions and to what extent this reaction changed with the effect of the financial crisis of 2008. The model to which federal funds rate was added as an independent variable was tested with OLS econometric method separately for 2000-2007 and 2008-2014 periods. According to the empirical evidence, the reaction of most of the countries to the US economy, which is the leading country of the world's biggest economies, turned out to be statistically 5% significant at the level of significance. However, together with this reaction's continuation for many countries after the crisis, it changed dramatically for each country when examined country-by-country. In addition, time varying regression method was used in this study so as to both differentiate it from literature and also to confirm the results with a different method. First findings were accordingly strengthened with the obtained results. Keywords: Monetary Policy, Taylor Rule, Time Varying Regression, Zero Lower Bound
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2393
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
440792.pdf5.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.