Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2397
Title: Gelişmiş ekonomiler merkez bankaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikalarının Türk finansal sistemine aktarımı
Other Titles: Transmission of advanced economies central banks' and Central Bank of Republic of Turkey's monetary policies to Turkish financial system
Authors: Taş, Bedri Kamil Onur
Kaya, Ünal
Keywords: Unconventional monetary policy
Transmission mechanism
Geleneksel olmayan para politikası
Aktarım mekanizması
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Kaya, Ü. (2017). Transmission of advanced economies central banks' and Central Bank of Republic of Turkey's monetary policies to Turkish financial system. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan geleneksel olmayan para politikalarının Türk finansal piyasalarına etkileri analiz edilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politikaları gelişmiş ekonomilerin politika duruşuyla birlikte değerlendirildiğinde, yurt içi piyasa faizlerinin TCMB politika kararlarına verdiği tepkisi değişebilmektedir. Bu konuya ışık tutabilmek için çalışma ampirik bir VAR modeli önermektedir. Model dinamik lineer zaman serisi olarak tasarlanmış ve VAR yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Bulgulara göre hem yurt içi hem yurt dışı gelişmelere karşı kısa vadeli piyasa hassasiyeti genel olarak TCMB'nin birincil politika aracıyla etkilenmektedir. Uzun dönem göstergesi üzerinde ise ABD dolar kuru oldukça etkilidir.
In this study, effects of unconventional monetary policies which are implemented by advanced economies to Turkish financial markets are analyzed. When Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) policies are evaluated with advanced economies' policy stance, the response of domestic market rates to CBRT policy decisions may change. To shed light to this issue this study suggests an empirical VAR model. According to the findings, short term market sensitivity against both domestic and international improvements was affected mainly by primary policy tool of CBRT. US dollar exchange rate is quite effective on the long term indicator.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2397
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
464594.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.