Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2400
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFazlıoğlu, Burcu-
dc.contributor.authorÖzsoy, Seren-
dc.date.accessioned2019-12-25T11:09:01Z-
dc.date.available2019-12-25T11:09:01Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÖzsoy, S. (2018). The impact of knowledge spillovers on export performance of countries : A panel data approach. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2400-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.description.abstractBu tezin amacı, doğrudan yabancı sermaye girişlerinin ve yenilikçi faaliyetlerin ülkelerin ihracat performansının iyileştirilmesinde bilgi yayılımı kanalı olarak hareket edip etmediğini araştırmaktır. İhracat performansının ölçülmesinde, bir ülkenin ihracat sepetinin sofistikasyonu ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatının değeri kullanılmaktadır. Analizde, 2002'den 2015'e kadar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri kapsayan 114 ülke ile zengin bir panel veri kullanılmıştır. Potansiyel içsellik problemini kontrol etmek için Arellano and Bond (1991) tarafından geliştirilen Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) dinamik panel tahmincisi kullanılmıştır. Tahmin sonuçları, bir ülkenin insan sermayesinin niteliğinin, finansal gelişiminin ve küreselleşme düzeyinin, bilgi yayılım kanalları ve ihracatın kalitesi (sofistikasyon ve teknoloji içeriği açısından) arasındaki ilişkide belirleyici bir role sahip olduğunu göstermektedir. Genel olarak, patent başvuruları sofistike ihracatı olumlu yönde etkilemektedir. Bununla birlikte, DYY, sadece gelişmiş, daha eğitimli, finansal olarak gelişmiş ve küreselleşmiş ülkelerde sofistike ihracat için bilgi yayılım kanalı görevi görmektedir. Çalışmanın sonuçları sofistike ihracata kıyasla, bilgi yayılımı ve teknoloji içerikli ihracat arasındaki ilişkinin daha zayıf olduğunu göstermektedir Anahtar Kelimeler: Bilgi Yayılımları, Sofistike İhracat, Patent Uygulamaları, Doğrudan Yabancı Yatırımlartr_TR
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to investigate whether inflows of FDI and innovative activities act as a channel of knowledge spillovers in improving export performance of countries. In measuring export performance, sophistication of a countries' export basket and the value of exports of high technology products are utilized. A rich panel data with 114 countries that comprises both developed and developing countries for the period from 2002 to 2015 is used in the analysis. Generalized Method of Moments (GMM) dynamic panel estimator developed by Arellano and Bond (1991) is utilized to control for potential endogeneity and dynamic nature of the problem. Estimation results indicate that the level of financial development, the quality of human capital and globalization of a country have a determinative role on the relation between knowledge spillover channels and the quality of exports in terms of sophistication and technology content. Overall, patent applications generally positively affect sophistication of exports. However, FDI serves as a channel for knowledge spillovers to benefit the sophistication level of exports only for developed, more educated, financially developed and globalized countries. The results of the study demonstrate a weaker relationship between knowledge spillovers and technology content of exports with respect to sophistication of exports. Key Words: Knowledge Spillovers, Sophistication of Export, Patent Applications, Foreign Direct Investmentsen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciencesen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKnowledge Spilloversen_US
dc.subjectSophistication of Exporten_US
dc.subjectPatent Applicationsen_US
dc.subjectForeign Direct Investmentsen_US
dc.subjectBilgi Yayılımlarıtr_TR
dc.subjectSofistike İhracattr_TR
dc.subjectPatent Uygulamalarıtr_TR
dc.subjectDoğrudan Yabancı Yatırımlartr_TR
dc.titleBilgi yayılımlarının ülkelerin ihracat performansına etkisi: Panel data yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeThe impact of knowledge spillovers on export performance of countries : A panel data approachen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Economics Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516614.pdf2.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

752
checked on Aug 15, 2022

Download(s)

118
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.