Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2447
Title: Önde gelen şirket değerleme yöntemleri kapsamında banka değerlemesi : Tekstilbank örneği
Other Titles: The valuation of a bank based on prominent firm valuation methods: Tekstilbank case study
Authors: Alp, Ali
Güleç, Murat
Keywords: Undervaluation Price per share
Bank valuation
Valuation methods
Valuation
Değer altında fiyatlama
Beher hisse değeri
Banka değerlemesi
Değerleme yöntemleri
Değerleme
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Güleç, M. (2015). Önde gelen şirket değerleme yöntemleri kapsamında banka değerlemesi : Tekstilbank örneği. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu tez çalışması BIST endekslerinde işlem gören bankaların cari piyasa değerlerinin, finansal tabloları yardımıyla hesaplanan firma değerlerini gerçek anlamda yansıtıp yansıtmadıklarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu açıdan öğretide önde gelen indirgenmiş nakit akımları yöntemi, ekonomik katma değer yöntemi ve göreceli değerleme yöntemi gibi üç temel yöntem kapsamında örnek seçilen bir banka üzerinden ayrı ayrı değerleme analizleri yapılarak ulaşılan sonuçlar ile seçilen bankanın piyasa değeri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında değerleme kavramının çıkışı ve gelişim süreci incelenmiş, yaşanan ivmeyle ilgili literatürde yer alan araştırmalar incelenerek derlenmiştir. İzleyen kısımlarda ise öğretide yaygın olarak kullanılan değerleme yaklaşımları detaylarıyla irdelenerek banka değerlemesine daha uygun olabilecek yöntemler araştırılmıştır. Anılan yöntemler ışığında yapılan analizler sonucunda, farklı değerleme yöntemlerine kıyasla örnek banka değerinin farklılık gösterdiği, bankanın değerinin çok altında fiyatlandığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Değerleme, Değerleme Yöntemleri, Banka Değerlemesi, Beher Hisse Değeri, Değer Altında Fiyatlama ?
The aim of this study is to analyze the market values of banks in Borsa Istanbul Corporate indices on their financial statements. In order to fulfill this aim, a sample bank has been analyzed on prominent approaches of the literature such as discounted cash flow model, the model of economic value added, P/B and P/E ratios. On the next steps, a relation between market value of the bank and the outcomes of valuation process have been examined. In the first chapter, emergence and development of valuation is revealed and mentioned. Then, sources and approaches about firm valuation are studied in details. According to them, the most appropriate methods for bank valuation process are asserted through the following chapters. The result of this study highlights that the sample bank has been sold by a lower price according to the valuation calculations. Furthermore, the bank has been priced under its fair value. Key words: Valuation, Valuation Methods, Bank Valuation, Price Per Share, Undervaluation.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2447
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415849.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

62
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.