Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2451
Title: 2010-2014 yılları arasında halka arz edilen hisselerin kısa dönem performansları
Other Titles: Short term price performances of company shares that are offered to public between 2010-2014
Authors: Murat, Atılım
Yazaroğlu, Bilal
Keywords: Exchange
Short term performance
Initial public offer
Borsa
Kısa dönem performans
İlk halka arz
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Yazaroğlu, B. (2015). 2010-2014 yılları arasında halka arz edilen hisselerin kısa dönem performansları. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı güncel veri seti olan 2010-2014 yılları arasında halka arz edilen şirket paylarının ilk otuz günlük fiyat performanslarını yıllara, halka arzı yapılan payların işlem gördüğü pazarlara, halka arz edilen şirketlerin bulunduğu sektörlere, halka arzların ortak satışını barındırıp barındırmadığına, halka arza katılan yatırımcı sayısına, halka açıklık oranlarına ve Borsa Tüm endeksine göre incelemek ve "Halka Arz Seferberliği" ile halka arzlara yönelik düzenlemelerin halka arzların fiyat performanslarına etkisini araştırmaktır.Yapılan çalışma sonucunda daha önce yapılan çalışmalara paralel olarak 2010-2014 yılları arasındaki ilk defa halka arz edilen 106 şirket paylarının ilk otuz günlük halka arz fiyatlarına göre performanslarına bakıldığında getiriler ortalamasının pozitif olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, diğer çalışmalardan farklı olarak SPK tarafından halka arza ilişkin bazı düzenlemelerin başarılı sonuçlara yol açtığı bulgularına ulaşılmaktadır.
The main purpose of this study is to evaluate the first thirty days price performances of 106 companies' shares which are offered to the public between 2010-2014, according to markets that the shares are trading, sectors, whether IPO's are capital increase or not, the number of investors participating in the IPO, free float rate and the performance with respect to the stock market index. Study also evaluate whether the regulations for IPO's made by Capital Markets Board in 2013 is effective or not. As a result of the study parallel to the previous studies, the average price performance of 106 companies' shares within the first thirty days which are offered to public between 2010-2014 is positive. On the other hand, in addition to previous studies, it is observed that regulations made by CMB are partly effective.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2451
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
391565.pdf2.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

222
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.