Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2488
Title: Terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği : Şangay işbirliği örgütü örneği
Other Titles: International cooperation in combating terrorism: The case of the Shanghai cooperation organization
Authors: Pehlivantürk,Bahadır
Solmaz, Tarık
Keywords: Terrorism
International Terrorism
Counter-terrorism
International Cooperation
Shanghai Cooperation Organisation
Terörizm
Uluslararası Terörizm
Terörizmle Mücadele
Uluslararası İşbirliği
Şangay İşbirliği Örgütü
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Solmaz, T. (2018). Terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği : Şangay işbirliği örgütü örneği. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Terörizm tarih boyunca farklı hedef, ideoloji ve yöntemlere sahip çok sayıda örgüt tarafından kullanılan bir strateji olmakla birlikte son yıllarda bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan çarpıcı gelişmeler nedeniyle global ölçekli bir tehdide dönüşmüştür. Terörizmin ulus aşan bir karakter kazanması ile birlikte, devletler artık sadece kendi sınırları içerisinde meydana gelen terör eylemlerinden değil, uzak coğrafyalarında sürdürülen terörist faaliyetlerden de olumsuz etkilenir hale gelmiştir. Bu durum devletleri terörizmin olumsuz etkilerini azaltmak için aralarında çeşitli işbirliği mekanizmaları inşa etmeye sevk etmektedir. Bu çerçevede özellikle devletler arası bir platform işlevi gören uluslararası örgütler ön plana çıkmaktadır. Terörizmle mücadele alanında uluslararası işbirliği geliştirmeyi hedefleyen teşkilatlardan birisi de Şangay İşbirliği Örgütü'dür. Bu çalışma terörizmle mücadele alanındaki uluslararası işbirliği arayışlarını ve bölgesel bir işbirliği teşkilatı olan Şangay İşbirliği Örgütü'nün terörizmle mücadele kapasitesini ele almaktadır. Çalışmanın amacı terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini ortaya koymak ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün terörizmle mücadele alanındaki kabiliyetlerini ve sınırlılıklarını açığa çıkarmaktır.
Although terrorism has been a strategy used by many organizations with different targets, ideologies and methods throughout history, it has become a global threat because of the dramatic developments in information, communication and transport technologies in recent years. Because of the fact that terrorism has gained a transnational character, states are affected not only by terrorist acts within their borders, but also by terrorist activities carried out in distant geographies. This situation has led states to build various cooperative mechanisms to reduce the adverse effects of terrorism. In this context, international organizations serving as an international platform are particularly come into prominence. One of the organizations that aims to develop international cooperation in the field of combating terrorism is the Shanghai Cooperation Organization. This study examines international cooperation in the field of counter terrorism and the capacity of the Shanghai Cooperation Organization, a regional cooperation organization, to combat terrorism. The aim of the study is to demonstrate the importance of international cooperation in combating terrorism and to reveal the Shanghai Cooperation Organization's capabilities and limitations in the fight against terrorism.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2488
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
519474.pdf2.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

60
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.