Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2493
Title: Rekabetçi cihatçılık : Cihatçı de-facto devletlere yeni bir teorik yaklaşım
Other Titles: Competitive Jihadism : A New Theorethical Approach to Jihadi De Facto States
Authors: Özpetek, Burak Bilgehan
Yağış, Mehmet Yavuz
Keywords: Competitive Jihadism
Jihadi de facto state
De facto state
Islamic State
Consolidation of sovereignty
ISIS
Republic of Iraq
Arab Republic of Syria
Content analysis
Rekabetçi cihatçılık
Çihatçı de facto devlet
de facto devlet
İslam Devleti
Egemenlik pekiştirilmesi
IŞİD
Irak Cumhuriyeti
Suriye Arap Devleti
İçerik analizi
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Yağış, M. (2015). Competitive Jihadism : A New Theorethical Approach to Jihadi De Facto States. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Dünya siyaseti, cihatçı de facto devlet adında içinde nevi şahsına münhasır özellikler barındıran yeni bir siyasi birim ile tanıştı. Çokça karşılaşılmayan karakteristiği ve meşruiyet eksiğinden dolayı bu realiteyi tanımlarla çevrelemek ve onu teoriler ışığında anlamaya çalışmak ise zorlu bir uğraşıdır. Bu tez cihatçı de facto devletlerin devlet kurma aşamaları, egemenlik pekiştirme süreçleri ve özellikle söylemsel bazda ana devletleri ile olan rekabetlerini ortak potada inceler. Bu tez Nina Caspersen'in " Rekabetçi Demokratikleşme" yaklaşımını genel çerçeve olarak kabul ederek onu cihatçı de facto devletlere göre yeniden uyarlar. Dahası, her gerçekliğin üç fazı olduğunu ,büyük teorilerin bunu etkili bir biçimde analiz edemeyeceklerini ve kendi dinamiklerine bakılarak anlaşılacağını söyleyen Rosenau'nun "Türbülans Yaklaşımı" nı da teorik çerçeve olarak kabul etmektedir. Bu çalışmada cihatçı bir de facto devletin ana devlet(ler)inden daha cihatçı bir politika edinmesi ile onun egemenliğinin pekişmesi arasında pozitif bir bağıntı olduğu iddia edilmektedir. Egemenlik pekiştirmesinin gereksinimleri ise Milletler Cemiyeti'nin devlet tanımından yararlanılarak edinilmiştir. Ortaya konulan olgu şudur ki bir cihatçı de facto devlet eğer ana devlet(ler)inden daha cihatçı bir politika geliştirir ise bu durum onun egemenliğinin pekişmesinde ve hedef kitlesi üzerinde olumlu ve meşru kılıcı etkiye yol açacaktır. Bu hipotez örneğin güncel olması, zengin veri sunması ve etkilerinin açıktan gözlenebiliyor olmasından dolayı " İslam Devleti-Irak-Suriye" örneği üzerinde tez boyunca test edilmiştir. Bu konu oldukça güncel bir olgu olsa da test sonucu hipotezi ikna edici bir şekilde doğrulaşmıştır. Anahtar Kelimeler: Rekabetçi cihatçılık, ,çihatçı de facto devlet, de facto devlet,İslam Devleti , egemenlik pekiştirilmesi, IŞİD, Irak Cumhuriyeti, Suriye Arap Devleti, içerik analizi
World politics is introduced to a new type of entity with great differences within, namely jihadi de facto states. Due to its rather un-celebrated characteristics and lack of legal basis it was hard to encircle it with definitions and understand with theories. This thesis is concerned with state-building phase of jihadi de facto states and especially it's consolidation of sovereignty and jihadi competition with their parent states. This thesis accepts " Competitive Democratization" of Nina Caspersen as main frame and customizes it for jihadi de- facto states. Moreover it accepts each fact comprises three-level reality and grand theories may not properly function as Rosenau forecasts and names it as " Turbulence Approach". In this study , it is acclaimed that there is a positive correlation between consolidation level of sovereignty of a jihadi de facto state and it's competition on jihadi policies with it's parent state(s). Consolidation requirements are adjusted accordingly League of Nations parameters. I especially confirmed that adopted a more jihadist policy by de facto jihadi state comparing to it's parent state will have positive contribution to its sovereignty level by helping it to gain more repercussion from target audiences and create its own legitimate basis. I applied this hypothesis on "Islamic State-Iraq-Syria" example throughout the thesis, as it is the richest by offering data to study and the most contemporary one. Although it is a recent fact, this case proved to be fully supportive. Keywords: Competitive Jihadism, jihadi de facto state, de facto state, Islamic State,consolidation of sovereignty, ISIS, Republic of Iraq, Arab Republic of Syria, content analysis
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2493
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415852.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.