Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2517
Title: Güvenlik yönetişimi ve insan güvenliği ilişkisi : Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar örneği
Other Titles: The relationship between human security and securitygovernance: The case of Syrian asylum-seekers in Turkey
Authors: Yalçınkaya, Haldun
Alpaydın, Alpay
Keywords: Human security
Syrians Security governance
United Nations
European Union
İnsan Güvenliği
Suriyeliler
Güvenlik yönetişimi
Birleşmiş Milletler
Avrupa Birliği
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Alpaydın, A. (2018). Güvenlik yönetişimi ve insan güvenliği ilişkisi : Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar örneği. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu tezde 2011'den itibaren Türkiye'ye gelen Suriyelilerin güvenlik ihtiyaçlarının Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından giderilme kapasiteleri değerlendirilmektedir. Türkiye'deki Suriyelilerin güvenlikleri değerlendirilirken insan güvenliği yaklaşımı; aktörler arasındaki konu üzerine işbirliğini açıklamak için güvenlik yönetişimi yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmada, "Türkiye'deki Suriyelilerin insan güvenliğine göre yaşamaları için Türkiye'nin, BM ve AB ile kurduğu yönetişim ilişkileri nelerdir?" araştırma sorusuna odaklanılmıştır. İlk olarak, Güvenlik Çalışmaları yazınında İnsan Güvenliği ve Güvenlik Yönetişimi yaklaşımlarının kullanılması ve aktörler tarafından uygulamaları incelenmiştir. Ardından, Türkiye'nin iltica sisteminin belirlenmesine BM ve AB'nin etkileri, Suriyelilerin Türkiye'ye gelmelerinden önce ve sonrası dönemlerde karşılaştırılmış ve Suriyeliler için uygulanan güvenlik yönetişim ilişkileri tespit edilmiştir. Son olarak da, aktörler arasındaki yönetişim ilişkilerinin Suriyelilerin korkudan ve yoksunluktan arınma özgürlüklerini gerçekleştirme kapasiteleri değerlendirilmiştir
This thesis investigates the capacity of Turkey, the European Union (EU) and the United Nations (UN) to meet the security needs of the Syrians who have been coming to Turkey since 2011. Human security approach is used for the security of Syrians in Turkey while security governance approach is used to explain cooperation among actors on this regard. The research question focuses on the governance relations among Turkey, UN and EU on the issue of assuring the security of Syrians in Turkey from a human security perspective. First, the use of human security and security governance approaches in security studies literature and their applications by the actors are examined. Second, the effect of the UN and the EU on Turkey's asylum system is examined by comparing the periods before and after Syrians in Turkey. Then, the security governance relations among the actors are identified for the case of Syrians. Last but not least, whether or not the security governance leads freedom from fears and freedom from wants for Syrians is assessed.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2517
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533513.pdf2.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

248
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.