Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2520
Title: Demokratik Barış Teorisi'ne bir bakış: Mülkiyet hakkı perspektifi
Other Titles: New perspective on democratic peace theory: Property rights
Authors: Özpek, Burak Bilgehan
Durgut, Burak
Keywords: Property rights
Democracy
Corruption
Liberalism
Ethics
Mülkiyet hakkı
Demokrasi
Yolsuzluk
Liberalizm
Ahlak
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Durgut, B. (2017). Demokratik Barış Teorisi'ne bir bakış: Mülkiyet hakkı perspektifi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu tezde demokrasi özellikleri gösteren fakat mülkiyet hakkının korunmasını güçlü bir şekilde sağlayamayan ülkelerin dış politikada çatışmaya daha yatkın olup olmadıkları araştırılmıştır. Demokratik kurumsallaşma açısından birbirine yakın olan liberal ve illiberal demokrasilerin mülkiyet hakkının ihlali konusunda ne şekilde ayrıştıkları incelenmiştir. Bu durumu incelemek için, demokratik kurumlar, girişim özgürlüğü, dış ticaret özgürlüğü, yabancı yatırım özgürlüğü gibi kontrol değişkenleri kullanılmış, bağımsız değişkenler olan mülkiyet hakkının korunmasındaki başarının/başarısızlığın ve yolsuzluğun, çatışmaya etkileri incelenmiştir. Mülkiyet hakkı iyi korunan, yolsuzluğun görece az olduğu, şeffaf demokrasilerde çatışmaya yatkınlığın mülkiyet hakkı kötü korunan, yolsuzluğun görece fazla olduğu şeffaf olmayan demokrasilere göre daha az olduğu gözlemlenmiştir.
In this research, it is analyzed whether defective democracies that are unable to protect property rights tend to have more aggressive foreign policies than democracies that protect property rights effectively. Despite convergence of the democratic institutions between liberal and illiberal democracies, what kind of differences are there in their approach to property rights. To understand and analyze this phenomenon, democratic institutions, business freedom, trade freedom, investment freedom were used as control variables. Government's success to protect property rights and avoid corruption were used as independent variables. Military interstate disputes were dependent variable. Democracies that protect property rights effectively and have minimal corruption problem are more inclined to pursue peaceful foreign policies while defective democracies that protect property rights poorly and have corruption problem are more inclined to pursue aggressive foreign policies.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2520
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
476695.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

92
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.