Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2536
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTurinay, Necmettin-
dc.contributor.authorTibet, Ahmet İhsan Ömür-
dc.date.accessioned2019-12-25T12:03:07Z-
dc.date.available2019-12-25T12:03:07Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTibet, A.(2018). İstanbul Halkevi kültür dergisi (1943-1946) inceleme dizin metin. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2536-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.description.abstract1940'lı yılların Türkiye'sinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine bağlı kuruluşlar vasıtası ile çeşitli dergiler yayınladığı görülmektedir. Bunların en dikkate değer olanı Halkevleri Genel Merkezi tarafından yayınlanan Ülkü dergisidir. Çeşitli illerde yayınlanan bu tür dergiler arasında, Ülkü kadar önemli bir başka dergi daha bulunmaktadır. O da İstanbul Eminönü Halkevi tarafından çıkarılan İstanbul Kültür'dür. Kültür ve sanat hayatının canlı olduğu bir ilde ve İkinci Dünya Savaşı gibi engebeli bir konjonktürde yayınlanan İstanbul Kültür dergisi, dönem ruhunun kavranması bakımından önemli bazı imkânlar sunmaktadır. İlgili derginin bir başka özelliği de, sanat ve edebiyat bölümlerinin Mehmet Kaplan tarafından yürütülüyor olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçişi kadar, edebiyat ve sanat hayatındaki türlü evrilmeleri rahatlıkla izleyebildiğimiz İstanbul Kültür dergisinin, yüksek lisans tezi seviyesinde ele alınıp incelenebileceğini düşündük. Dergi üzerinde gerçekleştirdiğimiz detaylı inceleme dışında, orada yer alan her türlü yazılarla şiir ve hikâye gibi edebi metinlerin de indeksini hazırladık. Kronoloji, yazar adı ve edebi türe dayalı bu indekslerin ardından da, dergide yayınlanan Yeni Türk Edebiyatı ile ilgili metinler arasından seçtiğimiz örnekleri ayrı bir cilt haline getirmeyi uygun bulduk. Anahtar Kelimeler: Halkevi Dergileri, İstanbul, deneme, eleştiri, tahlil.tr_TR
dc.description.abstractIt appears that 'Cumhuriyet Halk Partisi' had published various magazines during 1940s in Turkey throught the institutions affiliated to the party. The most notable of these magazines was one called 'Ülkü,' which was published bu the Central Office of Community Centers. Among the other magazines published in different provinces, there was another magazine which was deemed as significant as 'Ülkü.' It was called 'Istanbul Culture' and it was published by Istanbul's Eminönü Community Center. The Istanbul Culture magazine, which was published in a province which had a vivid cultural and artistic life during a rippled conjuncture like the Second World War, provides some significiant opportunities in terms of grasping the spirit of the era. Another aspect of the aforesaid magazine is the fact the art and literature section of this magazine was chaired by Mehmet Kaplan. Therefore, we thought that the Istanbul Culture magazine, which allows us to monitor not only the transition a multiparty system in Turkey but also the various types of evoluations experienced in literature and artistic life, can be examined as a master's thesis. Besides the detailed review we performed on this magazine, we prepared the index of all kinds of newsletters and the literary texts such as poems and stories. Following these indices based on chronology, author and literary genre, we deemed it necessary to create a book from the samples we picked among the contemporary Turkish Literature examples and relevant texts published in this magazine. Keywords: Magazines published by Community Center, Istanbul, essay, review, analysis.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciencesen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMagazines published by Community Centeren_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subjectEssayen_US
dc.subjectReviewen_US
dc.subjectAnalysisen_US
dc.subjectHalkevi Dergileritr_TR
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.subjectDenemetr_TR
dc.subjectEleştiritr_TR
dc.subjectTahliltr_TR
dc.titleİstanbul Halkevi kültür dergisi (1943-1946) inceleme dizin metinen_US
dc.title.alternativeA review and index on the Istanbul Community Center Culture Magazine (1943 – 1946)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Turkish Literature Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Tezleri / Turkish Language & Literature Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
517554.pdf3.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Sep 26, 2022

Download(s)

186
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.