Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2547
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarakaya, Ahmet Fatih-
dc.contributor.authorYazıcı, Hande-
dc.date.accessioned2019-12-25T12:06:23Z-
dc.date.available2019-12-25T12:06:23Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationYazıcı, H. (2018). Sanat ve tasarım eğitiminde hibrit uygulamalar : Karıştırılmış gerçeklik (mixed reality) uygulamalarının incelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2547-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.description.abstractSanat ve tasarım eğitiminde geleneksel yöntemler ile gerçekleştirilen çizim ve objelerin yeniden üretilmesi, alternatifler oluşturulması ve çoğaltılması için zaman ve malzemenin etkin ve verimli kullanımı önemli unsurlardır. Hâlihazırda tasarım süreçlerinde kullanılan bilgisayar destekli tasarım uygulamaları bu süreçlerin zenginleştirilmesi yönünde her geçen gün dinamik gelişmeleri barındırmaktadır. Dijital ortam destekli tasarım uygulamaları özellikle ürün tasarımı, mimarlık, sanat ve tasarım alanının çeşitli dalları gibi çalışma alanlarının önemli bir gereci olması nedeniyle ihtiyaca göre teknolojik gelişmeler 2 boyutlu, 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme araçlarının yanında sanal, arttırılmış ve karıştırılmış gerçeklik uygulamalarını da kullanıcılara sunmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler arasında karşımıza karıştırılmış gerçeklik uygulamaları çıkmış ve bu teknoloji önceki uygulamalara yeni bir boyut daha ekleyerek çalışmaların etkinliğini artırmıştır. Gerçek dünyadaki mevcut fiziki objeler ve bilgisayarda üretilen sanal objelerin etkileşimine olanak sağlayarak tasarım sürecinde gerçeklik durumunu ve algısını mantıksal olarak daha da artırarak çalışma imkânı sağlayan bu teknolojinin mevcut önerisi ve geliştirilme potansiyelleri bu çalışmanın konusudur. Mevcut sanat ve tasarım ortamları fiziki, teknolojik ve yardımcı materyal desteğiyle yaratıcılığın artırılması, yeni fikir ve cesaretlendirici ortam ve projelerin geliştirilmesi konusunda kimi zaman çeşitlilik sunmakta sınırlı kalabilmektedir. Bu duruma karıştırılmış gerçeklik uygulamalarının potansiyeli perspektifinden bakıldığında hem dijital üretim hem de somut ürün ve mekân üretimlerine dair öğrencilerine yaratıcılıklarının destekleyebileceği yönünde olumlu bir düşünce sunulmaktadır. Bu teknolojiye dair deneysel çalışmalar yerini sistemli eğitim ortamlarına bırakmıştır. Bu çalışmada geleneksel ve yeni teknolojilerin bir araya gelerek sanat ve tasarım eğitimi ortamlarında karıştırılmış gerçeklik stüdyolarının da oluşturulabileceğine işaret edecektir. Geleneksel eğitim alışkanlıkları uzun ve geniş tabanlı birikim ve deneyim sonucu oluşmuş, çeşitli kültür, görgü ve ihtiyaçlara göre şekillenmiş önemli veriler içerir. Bu nedenle yeni bakış açıları ve yeni teknolojiler ile buluşmada çok önemlidir ve değişmezlerin tanımlanması anlamında göz ardı edilmemelidir. Yaratıcılığın söz konusu olduğu alanlarda kişilerin belli düzeylerde el becerisine ve buna dönük bilgi birikimine sahip olması önemli bir gerekliliktir. Bununla birlikte, sanat ve tasarım alanları içerisinde uyumlandırılacak teknolojik alt yapılar, var olan eğitim sürecine katkı sağlayabilir ve eksikleri gidermekte yardımcı olabilir. Karıştırılmış gerçeklik, bugüne kadar geliştirilmiş dijital tasarım uygulamaları arasında, insanın değişmez gerçeklik algısı ve temel reflekslerine uyumludur. Bu nedenle birbirinden farklı disiplinlerle çalışma, etkileşim sağlama ve iş birliği kurma projeleri bu teknolojinin sunduğu önemli bir olanaktır.tr_TR
dc.description.abstractIn art and design education, it is important to use the time and materials efficiently and productively for reproduction, variation and duplication of drawings and objects performed by traditional methods.Currently, the computer aided design applications used in the design processes are constantly developing dynamic improvements in order to enrich these processes. Computer aided design applications, especially those in the fields of product design, architecture, art and design, are an important regressor of these applications, so the designers of this technology can propose new media designs.In this context mixed-reality applications have emerged and this technology has increased the effectiveness of the studies by adding a new dimension to the previous applications.The present proposal of this technology, which provides the possibility of studying reality by reflecting virtual objects on the existing physical objects in the real world and by logically increasing the perception of the design process, and the development potentials is the subject of this work. Current art and design education environments can sometimes be limited by increasing creativity with the support of physical, technological and auxiliary materials, sometimes offering diversity in the development of new ideas and encouraging environments and projects.From this perspective, it is positively suggestive that students' creativity in both digital production and concrete product and space productions can be supported by the potential perspective of mixed reality applications.Experimental studies on this technology have been replaced by systematic training environments.This work will point to the fact that, traditional and new technologies can come together to create mixed reality studios in art and design education environments. Traditional educational habits consist of long and wide-based accumulation and experience, important data formed according to various cultures, manners and needs.For this reason, it is very important to meet new perspectives and new technologies, and it should not be ignored in the sense of defining the invariants.In areas where creativity is the subject, it is an important requirement that people have a certain level of handcraft skill and knowledge.However, the technological sub-structures to be harmonized within the fields of art and design can contribute to the existing education process and can help to make up for the missing.Mixed Reality is in harmony with human's unchanging sense of reality and basic reflexes among all the digital design applications developed so far.For this reason, projects of working with different disciplines, establishing interactions and establishing business associations are an important opportunity offered by this technology.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciencesen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArt and design educationen_US
dc.subjectComputer aided designen_US
dc.subjectMixed realityen_US
dc.subjectArt and design creativityen_US
dc.subjectSanat ve tasarım eğitimitr_TR
dc.subjectBilgisayar destekli tasarımtr_TR
dc.subjectKarıştırılmış gerçekliktr_TR
dc.subjectSanat ve tasarımda yaratıcılıktr_TR
dc.titleSanat ve tasarım eğitiminde hibrit uygulamalar : Karıştırılmış gerçeklik (mixed reality) uygulamalarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeHybrid applications in art and design education: Analysis of mixed reality applicationsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Industrial Designen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasarım Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Tasarım Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Design Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
505592.pdf7.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

18
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.