Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2560
Title: Nano boyuttaki düşük simetrili fotonik yapılarla ayarlanabilir aygıt tasarımı ve parite-zaman simetri etkisi
Other Titles: Tunable photonic device design with nanoscale low-symmetric photonic structures and parity-time symmetry effect
Authors: Kurt, Hamza
Giden, İbrahim Halil
Keywords: Nanotechnology
Photonic crystals
Low symmetry
Liquid crystals
Parity-time symmetry
Nanoteknoloji
Fotonik kristaller
Düşük simetri
Sıvı kristaller
Parite-zaman simetrisi
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Giden, İ. (2017). Nano boyuttaki düşük simetrili fotonik yapılarla ayarlanabilir aygıt tasarımı ve parite-zaman simetri etkisi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış doktora tezi]
Abstract: Nanoteknoloji; 1-100 nanometre mertebesinde olan yapıları inceleyen, çeşitli bilim ve mühendislik dallarını kapsayan bir disiplindir. Yapı boyutsal olarak küçüldükçe; yüzey/hacim oranı ve malzemenin kuantum etkileri artmakta ve dolayısıyla nanomalzemeler; alışılmadık fiziksel, kimyasal, biyolojik ve optik özellikler sergileyebilmektedir. Nanoteknoloji alanındaki çalışmaların amacı da; nanoboyutlu yapıların kullanılmasıyla fonksiyonel, verimli ve üstün özelliklere sahip cihazlar ve entegre devreler üretebilmektir. Suni nanoyapılardan olan, periyodik ve "Fotoniğin yarıiletkenleri" olarak da isimlendirilen Fotonik Kristaller (FK) ise; üstün optik özellikleri sayesinde nanoteknolojide yaygın olarak kullanılmaktadır. FK yapılarının simetrisinin düşürülmesi, alışılmadık optik özelliklerin gözlemlenmesini sağlamaktadır. FK tabanlı optik aygıtlara sıvı kristal infiltrasyonu ve bu hibrit yapıya harici voltaj uygulanması sayesinde; ayarlanabilir odak noktasına sahip optik lens, fotonik nanojet gibi fotonik entegre devrelerde önemli rolü olan aygıt tasarlamak mümkündür. Ayrıca Parite zaman simetri özelliği, FK yapılarında özellikle asimetrik ışık iletimi üzerine incelenen popüler konulardan biridir.
Nanotechnology is a multi-disciplinary science and engineering deals with structures in 1-100 nanometer scale. Scaling the structure down provides to increase its surface/volume ratio and quantum effect and thus, nanostructures may exhibit extraordinary physical, chemical, biological and optical properties. The purpose of scientific studies in nanotechnology is to realize functional, efficient and outstanding featured devices and integrated circuits using nanostructures. Photonic Crystals from artificial nanostructures, also called periodic and "Semiconductors of photons" are widely used in nanotechnology due to their intriguing optical properties. Symmetry reduction in photonic crystals provides to observe intriguing optical properties. Liquid crystal infiltration into photonic crystal based optical devices and the external voltage excitation of such hybrid devices may provide the designs of tunable lenses and photonic nanojets. Furthermore, parity-time symmetry is another crucial effect especially studied about aymmetric light transmission in photonic crystal devices.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2560
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Tezleri / Electrical and Electronics Engineering PhD Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
476676.pdf5.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

172
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

48
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.